Aktualności

W imię dialogu

2017.03.01 14:35 , aktualizacja: 2017.03.03 09:13

Autor: Beata Samsel (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • pierwsza strona prezentacji nt. planu działań przyjętego przez radę na 2017 r. fot. Agnieszka Stabińska
 • w obradach wziął udział marszałek Adam Struzik fot. Michał Słaby
 • prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Jacek Całus fot. Agnieszka Stabińska
 • prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Jacek Całus, kierownik Beata Samsel oraz zastępca dyrektora w Kancelarii Marszałka aleksandra Hanzel fot. Agnieszka Stabińska
 • obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego fot. Michał Słaby
 • wojewóda mazowiecki Zdzisław Sipiera fot. Agnieszka Stabińska
 • Dyrektor WUp Tomasz Sieradz i Ewelina Mikulska z Kancelarii Marszałka fot. Agnieszka Stabińska
 • Maria Kacprzak-Rawa – Państwowa Inspekcja Pracy fot. Agnieszka Stabińska
 • Aleksander Kornatowski z WUP rozmawia z członkinią rady fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • Longina Kaczmarska i Jan Przywoźny fot. Agnieszka Stabińska
 • Jan Przywoźny, Marek Kupiec, Jerzy Wiśniewski fot. Agnieszka Stabińska

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) pozytywnie zaopiniowała „Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017 dla województwa mazowieckiego”. W spotkaniu, 1 marca, uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Plan działań

Dokument, przygotowywany każdego roku przez samorząd województwa, określa m.in. priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia na regionalnym rynku pracy. Sporządzany jest na podstawie Krajowego Planu na rzecz Zatrudnienia z uwzględnieniem strategii rozwoju województwa oraz strategii w obszarze polityki społecznej. Zawiera cele i założenia realizacji zadań samorządu województwa dotyczące polityki rynku pracy. Dokument podlega opiniowaniu przez powiaty wchodzące w skład województwa, Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego, Wojewódzką Radę Rynku Pracy oraz konsultacjom społecznym.

 

Efekty obrad

WRDS, na czele której stoi prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Jacek Całus, delegowała kandydata do Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także powołała zespoły robocze – ds. rozwoju dialogu  oraz gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego. Mają one wesprzeć działania podejmowane przez radę.

Podsumowano też spotkania zespołów roboczych –  ds. ochrony zdrowia  oraz oświaty, działających w ramach WRDS. Głównym tematem ostatniego posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia była kwestia planowanej reformy w tym obszarze, szczególnie tworzenia sieci szpitali oraz map potrzeb zdrowotnych. Zespół roboczy ds. oświaty zajął się tematem wdrażanej reformy systemu edukacji. Rada omówiła również bieżące sprawy społeczne i gospodarcze, istotne dla zachowania pokoju społecznego w regionie.   

Liczba wyświetleń: 322

powrót