Aktualności

Strażacka brać

2017.04.03 14:30 , aktualizacja: 2017.06.03 09:07

Autor: oprac. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • o roli OSP rozmawiano w sejmie fot. Emil Sawicki
  • organizatorzy konferencji - zwiazek OSP, muzeum ruchu ludowego fot. Emil Sawicki
  • fot. Emil Sawicki
  • fot. Emil Sawicki

„Ochotnicza straż pożarna w samorządnej Polsce” – pod taki tytułem w sejmie zorganizowano konferencję naukową poświęconą roli jednostek OSP, ich społecznej działalności oraz zasadom funkcjonowania we współczesnych realiach.

 

Ochotnicze Straże Pożarne to podmioty realizujące zadania szczególnie w  obszarze ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska. Zawsze gotowi nieść pomoc i wsparcie podczas pożaru, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Skupiają w swoich szeregach profesjonalnych i oddanych społeczników, którzy często narażając własne życie pomagają innym. Ich aktywność oraz zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności na wielu polach jednocześnie sprawia, że to wokół OSP koncentruje się aktywność obywatelska mieszkańców.

 

OSP na Mazowszu

W regionie działa ponad 1960 jednostek. Skuteczność ich pracy uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują. Nie jest możliwe prawidłowe realizowanie zadań, a więc bardzo często ratowanie życia poszkodowanym, bez odpowiedniego wyposażenia jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny. Samorząd terytorialny w największym stopniu uczestniczy w finansowaniu OSP. Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat wspiera formacje mazowieckie, ujmując taką pomoc w obszarze działań priorytetowych. W latach 2006–2017 przekazał – w formie dotacji celowej  – około 57 780 090 zł na zakup różnego rodzaju samochodów pożarniczych i sprzętu specjalistycznego oraz umundurowania strażackiego. Bilans wsparcia to 490 samochodów pożarniczych, 22 łodzie, około 152 zestawy ratownictwa technicznego lub medycznego oraz setki sprzętu drobnego przeciwpożarowego. Podejmowane działania korzystnie wpływają na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz skutkują poprawą bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 501

powrót