Aktualności

Rating Mazowsza utrzymany!

2017.05.26 09:50 , aktualizacja: 2017.06.05 10:52

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

pieniądze Fot. arch. UMWM

Fitch potwierdził rating województwa mazowieckiego na poziomie „BBB+": Perspektywa Stabilna. Spadające zadłużenie, stabilne wyniki finansowe i wskaźniki obsługi zadłużenia, a także poprawa płynności finansowej i „janosikowe” dostosowane do realnych możliwości regionu – to wpłynęło na opinię Fitch Ratings.

 

Świetny wynik

Marszałek Adam Struzik komentuje:

To dobra wiadomość i potwierdzenie, że kondycja Mazowsza jest coraz lepsza

 

Fitch Ratings potwierdził rating województwa mazowieckiego: międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie „BBB+”, międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)".

 

Fitch uznał, że wyniki finansowe województwa są  dobre zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Dochody są stabilne, kwestia „janosikowego” została unormowana, generujemy odpowiednie nadwyżki operacyjne, mamy dobry poziom inwestycji, nasz dług zmniejsza się – to wszystko znajduje odzwierciedlenie w ratingu

– podkreśla skarbnik województwa Marek Miesztalski.

 

Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził także długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „BBB+” dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro.

 

Jak podkreśla Fitch – potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwania, że w średnim okresie województwo utrzyma solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność, przy równoczesnym spadku zadłużenia bezpośredniego.

 

Zdaniem Fitch województwo utrzyma solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 20–25 proc. w średnim okresie. Będzie to rezultatem utrzymywania wydatków bieżących pod ścisłą kontrolą. Przyczyni się do tego również wzrost dochodów z tytułu CIT. Podatek ten jest najważniejszym źródłem finansowania budżetu, a jego udział w dochodach operacyjnych wynosi ok. 65 proc.

 

Pozytywne prognozy

Fitch prognozuje, że w latach 2017–2020 nadwyżka operacyjna Mazowsza może wynieść co najmniej 540 mln zł rocznie i znacznie przekraczać roczną obsługę zadłużenia. W 2017 r. wydatki na tzw. „janosikowe” wyniosą 357 mln zł, co stanowić będzie około 20 proc. wydatków operacyjnych. Dobre wyniki operacyjne oraz płynność województwa osiągnięte w 2016 r. pozwoliły mu na całkowitą spłatę zaległego „janosikowego” za 2014 r. W rezultacie województwo nie ma więcej zaległości z tego tytułu.

 

Zgodnie z prognozą Fitch, zadłużenie bezpośrednie Mazowsza spadnie z 1,44 mld zł na koniec 2016 r. (67 proc. wydatków bieżących) do około 1 mld zł na koniec 2020 r. (40 proc.). Zadłużenie województwa spada od 2014 r.

 

Fitch zwraca również uwagę, że wskaźniki ekonomiczne naszego regionu są wyższe od średniej krajowej. Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przeliczeniu na jednego mieszkańca Mazowsza stanowił w 2015 r. 159 proc. średniej krajowej. Stopa bezrobocia na koniec 2016 r. wyniosła 7,2 proc. i była niższa od średniej krajowej (8,3 proc.).

 

Fitch odnotował również fakt zmiany podziału statystycznego, do którego dojdzie m.in. dzięki staraniom władz województwa. Mazowsze to region niezwykle zróżnicowany. Z tego powodu nastąpi podział statystyczny na dwie odrębne jednostki statystyczne NUTS-2. Fitch zauważa, że zwiększy to szansę na wyższe dotacje unijne dla słabszych podregionów województwa (których PKB na mieszkańca pozostanie poniżej 75 proc. średniej unijnej).

Liczba wyświetleń: 263

powrót