Aktualności

Lepsze drogi w powiecie ciechanowskim

2017.06.13 10:40 , aktualizacja: 2017.06.13 15:17

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Ponad 6,8 mln zł unijnego wsparcia trafi do powiatu ciechanowskiego. Dzięki dotacji poprawi się jakość dwóch dróg powiatowych na odcinkach Ciechanów–Młock i Pniewo-Czeruchy–granica powiatu.

 

Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski oraz skarbnik powiatu Elżbieta Kwiatkowska.

 

Prawie 10 km nowej drogi

Na początku przyszłego roku planowane jest zakończenie remontu odcinka drogi Ciechanów–Młock. Prace obejmą wymianę konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem, budowę poboczy, przystanków, chodników (Ciechanów, Kownaty Żędowe, Gostomin i Młock), przebudowę zjazdów i zatok autobusowych (Ciechanów, Niechodzin, Kownaty Żędowe i Gostomin). Powstaną ciągi pieszo-rowerowe (Ciechanów i Niechodzin), a także bezpieczne przejścia i przejazdy przez jezdnię (Ciechanów, Niechodzin i Młock). Remont obejmie także most w Młocku. Pojawi się również nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu.

 

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo-drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów–Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy)

Beneficjent: powiat ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 8 842 516,99 zł

Kwota dofinansowania: 5 219 999,99 zł

Działanie: 7.1 „Infrastruktura drogowa”

 

Remont 3 km odcinka

Kolejna inwestycja to remont drogi powiatowej na trasie Strzegowo–Niedzbórz–Pniewo-Czeruchy, od granicy powiatu do miejscowości Pniewo-Czeruchy. W ramach projektu jezdnia zyska nową nawierzchnię, zjazdy i pobocza. Uzupełnione zostanie także oznakowanie pionowe.

 

Tytuł projektu: Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 7 (TEN-T) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352W na odcinku Pniewo-Czeruchy–granica powiatu (rezerwat Lekowo)

Beneficjent: powiat ciechanowski

Całkowita wartość projektu: 2 714 105,01 zł

Kwota dofinansowania: 1 620 000 zł

Działanie: 7.1 „Infrastruktura drogowa”

 

Obie inwestycje zrealizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

  • umowę podpisuje marszałek i starosta Od lewej: Adam Struzik,...
  • głos zabiera starosta pozostali uczestnicy siedzą Przemawia starosta...
  • marszałek przekazuje umowę staroście Od lewej: Elżbieta...

Liczba wyświetleń: 446

powrót