Aktualności

O zmianach i wyzwaniach demograficznych w Unii Europejskiej

2017.09.08 15:40 , aktualizacja: 2017.09.12 13:43

Autor: Katarzyna Mańska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Przedstawia splecione, dorosłe i dziecięce dłonie Baner konferencji...

Przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej, reprezentujących środowiska lokalne i regionalne z 24 państw członkowskich UE i wielu innych gości spotkali się 8 września br. w Budapeszcie, by dyskutować o stanie demograficznym UE.

Sprawa jest poważna

Uczestnicy spotkania zastanawiali się, czy starzenie się ludności UE może stanowić zagrożenie dla zachowania i poprawy europejskich standardów życia dla następnych pokoleń i czy nie zagraża trwałości modeli gospodarczych i społecznych. Uznali, że zmiany demograficzne to jedno z największych wyzwań w dzisiejszych czasach i wymagają pilnych i ambitnych reakcji, poczynając od miast i regionów.

Znaczny spadek liczby urodzeń i ogólny wzrost oczekiwanej długości życia oznaczają nadejście poważnych zmian w strukturze wieku populacji europejskiej

podkerślił Michael Schneider – przewodniczący grupy EPL-KR. Apelował o inwestowanie na wszystkich szczeblach zarządzania, aby stawić czoła destrukcyjnym skutkom wyzwań demograficznych na najbliższe dziesięciolecia.

 

Wspólna sprawa

Wśród prelegentów znaleźli się także m. in. : Laszlo Kövér – przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego; Szabolcs Takács – sekretarz stanu ds. Unii Europejskiej w biurze premiera Węgier; Kinga Gál – członek grupy EPL w Parlamencie Europejskim i wiceprzewodniczący partii EPL; Doncho Barbalov – zastępca burmistrza Sofii, odpowiedzialny za finanse i opiekę zdrowotną oraz Jörg Peschner – przedstawiciel Komisji Europejskiej, Generalna dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej. Województwo mazowieckie reprezentował marszałek Adam Struzik.
 

 

Liczba wyświetleń: 152

powrót