Aktualności

Bezpieczniej i szybciej w Mirowie

2017.09.28 14:10 , aktualizacja: 2017.09.28 15:38

Autor: Joanna Wołczyńska, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Inwestycja kosztowała przeszło 642 tys. zł Przebudowana droga nr...
Dofinansowanie pochodziło ze środków PROW 2014–2020 Tablica informacyjna dot....

Mieszkańcy gminy Mirów (powiat szydłowiecki) mogą już korzystać z dwóch nowych dróg gminnych. Dzięki przebudowie i modernizacji komunikacja będzie szybsza, wygodniejsza i bezpieczniejsza. Udanej inwestycji pogratulował władzom gminy członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Droga gminna nr 400304W Mirów Nowy–Mirówek

Przedsięwzięcie objęło budowę chodnika długości 718,5 m i modernizację drogi na odcinku 750 m. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Przebudowa drogi kosztowała przeszło 642 tys. zł, a wsparcie w ramach PROW 2014–2020 wyniosło blisko 400 tys. zł.

 

Droga gminna nr 400315W Mirów–Mirówek

Druga inwestycja w miejscowości Mirów Stary polegała na pokryciu odcinka o długości prawie 2 km nawierzchnią bitumiczną. W tym przypadku gmina również otrzymała wsparcie w ramach PROW 2014–2020 w wysokości niemal 290 tys. zł, a cała modernizacja pochłonęła  ponad 452 tys. zł.

 

Gmina z inicjatywą

Członek zarządu Rafał Rajkowski wyraził zadowolenie, że gmina Mirów skutecznie aplikuje o wsparcie unijne, jak i z krajowych programów pomocowych. Dofinansowanie udało się pozyskac do wielu realizowanych projektów.

 

Rozwój terenów wiejskich ma istotne znaczenie dla przyszłości naszego województwa. Aby przynosił zamierzone efekty, konieczne są spójne, prowadzone na wielu płaszczyznach działania, mające przełożenie na kulturę, oświatę, rolnictwo, turystykę oraz infrastrukturę. W ten sposób możemy generować znaczny potencjał obszarów wiejskich, który wpływa na wzrost atrakcyjności mazowieckiej wsi oraz poprawę standardów życia jej mieszkańców. Dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa to jeden z głównych celów, jakie stawia przed sobą Samorząd Województwa Mazowieckiego. To inwestycja nie tylko w wygodę, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo Mazowszan

– powiedział członek zarządu Rafał Rajkowski.

Liczba wyświetleń: 455

powrót