Aktualności

Dzień samorządu na Ukrainie

2017.12.11 10:50 , aktualizacja: 2017.12.11 14:16

Autor: Marcin Kaczmarek (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • widok na górskie stoki Ukraińska wieś Pławie...
  • na stojąco przemawia Janina Ewa Orzełowska pozostali prelegenci siedzą O korzyściach i dobrych...
  • dyskusja na siedząco przemawia wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska Tematem dyskusji był...

Uroczystości związane ze świętowaniem ukraińskiej samorządności odbyły się 8 grudnia m.in. w Pławie w obwodzie lwowskim. Zorganizował je Przewodniczący Rady Obwodu Lwowskiego Oleksandr Hanuszczyn. W wydarzeniu uczestniczyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Z tej okazji zorganizowano konferencję poświęconą perspektywom współpracy międzyregionalnej karpackich regionów Ukrainy z partnerami zagranicznymi. Uczestniczyli w niej szefowie rad obwodowych i rejonowych, przedstawiciele partnerskich regionów obwodu lwowskiego oraz dyplomaci z krajów sąsiadujących z Ukrainą. W trakcie paneli dyskusyjnych omawiano zagadnienia dotyczące współpracy międzyregionalnej, pozyskiwania wsparcia do jej prowadzenia oraz sposobów zdobywania funduszy na realizację przez lokalne samorządy wspólnych projektów i inicjatyw.

 

Współpraca i finanse

W panelu zatytułowanym „Narzędzia finansowania transgranicznej i międzyregionalnej współpracy w służbie lokalnej społeczności” uczestnicy podkreślali ogromne znaczenie, jakie dla rozwoju lokalnych społeczności ma współpraca transgraniczna. Wymieniali przede wszystkim Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina. Dzięki środkom z tego programu realizowane będą m.in. trzy projekty: „ Modernizacja dróg w gminie Bielany (powiat sokołowski) i rejonie Manewicze na Ukrainie”, „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska – wykorzystanie potencjału dziedzictwa zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie” oraz „Transgraniczne szlaki pielgrzymkowe jako instrument promocji wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego terenach przygranicznych w Polsce i Ukrainie” (projekt realizowany w gminie Mokobody i obwodzie lwowskim).

 

W dyskusji głos zabrała również wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, która mówiła o korzyściach i dobrych praktykach, jakie naszym regionom udało się wypracować w trakcie tworzenia ww. projektów.

 

Cieszę się, że współpraca Mazowsza z Obwodem Lwowskim jest tak owocna. Udało nam się przygotować kilka wspólnych, dobrych projektów. Liczę, że zostaną przyjęte do realizacji. Przed nami kolejny rok i kolejne nabory m.in. na tzw. projekty miękkie. Mam nadzieję, że i tym razem przygotujemy projekty, które zostaną pozytywnie zaopiniowane – oceniła wicemarszałek.

 

W panelu udział wzięli również Mychajło Tatarczuk – wiceminister rozwoju gospodarczego i handlu, Rafał Baliński – dyrektor departamentu współpracy terytorialnej Ministerstwa Rozwoju RP, Jurij Harbuz – przewodniczący państwowej administracji obwodu ługańskiego, Gheorghe Flutur – przewodniczący rady powiatu suczawskiego w Rumunii oraz Bartłomiej Ostrowski przedstawiciel Stowarzyszenia Agencji na rzecz Demokracji Lokalnej w Polsce (ALDA).

 

Projekt przyszłości

O znaczeniu jakie może mieć tworzona w Unii Europejskiej „Makroregionalna Strategia dla Obszaru Karpat” rozmawiano w ramach okrągłego stołu. Usiedli do niego przedstawiciele przewodniczących rad obwodów: lwowskiego, zakarpackiego i iwano-frankowskiego, przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego – wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller i wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawid Lasek.
 

Liczba wyświetleń: 300

powrót