Aktualności

Światełko w sejmiku

2017.12.20 10:00 , aktualizacja: 2017.12.21 14:34

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Na stole stoi lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju Przy stole prezydialnym...
  • W tle przemawia wicemarszałek Wiesław Raboszuk Radni Klubu Platformy...
  • W tle ubrana choinka Przy mównicy przemawia...
  • Na pierwszysm planie wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska Radni Klubu Polskiego...
  • W tle na mównicy przemawia członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski. Przy stole siedzą Radni...
  • Przy mównicy przewodniczący...
  • W tle przy mównicy przemawia skarbnik Marek Miesztalski. Radni Klubu Platformy...
  • Ostatnia sesja sejmiku z tym roku Radni województwa...
  • W tle przy stole prezydialnym siedzi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Kucharski. Przy mównicy członek...

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet województwa na 2018 r. oraz przyjął stanowisko dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Ogłosił również Patrona Roku 2018 i nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Obrady rozpoczęły się od przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju.

 

Betlejemskie Światło Pokoju

Z hasłem „W Tobie jest światło” mazowieccy harcerze przekazali na ręce przewodniczącego sejmiku Ludwika Rakowskiego i wicemarszałka Wiesława Raboszuka Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem nadziei i porzyjaźni między narodami.

 

Sejmik uchwalił budżet województwa na 2018 r. Plan dochodów osiągnie blisko 2,94 mld zł.

 

Stanowisko

Mając na uwadze planowaną budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew, sejmik przyjął stanowisko, w którym zwrócił się do zarządu województwa o zobowiązanie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego „do niezwłocznej oceny wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Radni oczekują również przedłożenia projektu planu do „konsultacji społecznych na przełomie czerwca i lipca 2018 r., tak aby mógł on być uchwalony przez sejmik jeszcze w 2018 r.”.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Sejmik zdecydował o nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy. Jednostka odpowiada za realizację regionalnej polityki rynku pracy, za co wielokrotnie była nagradzana.

 

Patroni roku 2018

Rok 2018 na Mazowszu będzie „Rokiem Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa”. Wybór ten związany jest z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wielkimi zasługami tych osób w walce o wolność i odbudowywanie suwerenności kraju.

 

Muzeum Wisły Środkowej

Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej zostanie połączone z Muzeum Mazowieckim w Płocku. Prowadzenie tej instytucji przekraczało możliwości finansowe miasta i gminy Wyszogród, dlatego też będzie współprowadzone przez województwo mazowieckie, które sfinansuje 60 proc. kosztów jej działania. W 2018 r. całkowity koszt utrzymania placówki wyniesie 286 tys. zł.

 

Muzeum Żydów Mazowieckich

Radni zgodzili się na wydłużenie okresu współfinansowania Muzeum Żydów Mazowieckich. Jest to placówka, która powstała w odrestaurowanej Małej Synagodze w Płocku. Projekt realizowany jest od 2013 r. we współpracy z Płockiem, stowarzyszeniem Synagoga Płocka i przy udziale Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zakończony zostanie w 2020 r. Mazowsze przeznaczy na ten cel w sumie 750 tys. zł. W 2018 r. będzie to kwota 250 tys. zł.

 

OSP

Gminy Błędów i Czerwin zrezygnowały z przyznanej dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z powodu problemów z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych. Radni wprowadzili w związku z tym zmiany do uchwały dotyczącej zadania „OSP–2017”, zmniejszając łączną kwotę pomocy finansowej o 200 tys. zł. Zaoszczędzoną kwotę sejmik  zgodził się przeznaczyć na dofinansowanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pułtusk.

 

„Parkuj i Jedź”

Mieszkańcy Mazowsza korzystają z dziewięciu parkingów typu „Parkuj i Jedź” (w Błoniu, Brwinowie, Celestynowie, Mińsku Mazowieckim, Ożarowie Mazowieckim, Radomiu, Siedlcach, Teresinie,  Żyrardowie), wybudowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i częściowo lokalne samorządy. Sejmik zgodził się na dalszą realizację systemu „Parkuj i Jedź”, ale na nowych zasadach. Obiekty będą mogły być budowane i zarządzane dodatkowo przez samorządy lokalne (samodzielnie) i prywatnych inwestorów na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Będą to parkingi „zamknięte” tylko dla pasażerów publicznego transportu lub „otwarte” – dostępne dla wszystkich. Inwestorzy będą mogli ponadto ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli również m.in. zmiany w budżecie województwa na 2017 r. oraz przekazali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na uchwałę w sprawie „Podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie”. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego skierowali natomiast wniosek o rozpatrzenie sporu o właściwość pomiędzy Radą Powiatu Piaseczyńskiego a Sejmikiem Województwa Mazowieckiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do zmiany uchwały nr XXI/1/2000 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 27 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół składowiska odpadów komunalnych „Łubna”.

Sejmik nadał też nowy statut Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej oraz przyjął uchwały dotyczące aglomeracji.

Liczba wyświetleń: 528

powrót