Aktualności

Kolejna jednostka z nowym wozem

2018.01.12 11:55 , aktualizacja: 2018.01.31 12:49
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Samochód ma zamontowane na stałe wyposażenie Średni samochód...
Burmistrz podpisuje umowę Burmistrz Myszyńca Bogdan...
Podpisanie umowy Członek zarządu Elżbieta...
Kwota na czeku to 438 567,90 pln Sygnatariusze umowy z...

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego gmina Myszyniec otrzymała na ten cel blisko 440 tys. zł dofinansowania z RPO WM 2014–2020.

 

Umowę podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Elżbieta Lanc oraz burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka.

 

Nie tylko samochód

W ramach projektu zakupiono również dodatkowe wyposażenie specjalistyczne ratowniczo-gaśnicze, w tym m.in.: ekwipunek i uzbrojenie osobiste strażaka, sprzęt ratownictwa medycznego, podręczny gaśniczy, węże, armatura i oprzyrządowanie. Do strażaków trafi również ekwipunek ratowniczy, oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności. Całkowita wartość projektu to ponad 1,1 mln zł.

 

Skuteczni i bezpieczni

Samochód wraz z wyposażeniem umożliwi jednostce OSP prowadzenie akcji ratunkowych zarówno w przypadku pożarów, powodzi, huraganów, ale i w innych sytuacjach zagrożenia. Natomiast zwiększenie liczby i jakości sprzętu ratowniczo-gaśniczego poprawi sprawność jednostki, zwiększy gotowość bojową doniesienia pomocy oraz skróci czas dotarcia na miejsce interwencji.

 

– Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego mógł się przyczynić do zakupu tak potrzebnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wierzę, że przekazany dziś do użytku pojazd zwiększy skuteczność jej działań, a także podniesie poziom bezpieczeństwa strażaków – ochotników podczas ryzykownych akcji – powiedziała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Również członek zarządu Elżbieta Lanc w swojej wypowiedzi nawiązała do zagadnienia bezpieczeństwa.

 

Rolą samorządu województwa jest nie tylko rozwój regionu, ale też budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Każde nowe wyposażenie, zwłaszcza tak nowoczesne jak samochód dla OSP w Wydmusach, wpływa na spokojny sen Mazowszan – powiedziała.

 

Liczba wyświetleń: 438

powrót