Aktualności

Stymulowanie rozwoju regionu

2018.01.15 15:30 , aktualizacja: 2018.01.15 15:49

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

przy stole, po obu jego stronach siedzą marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Wizyta OECD na Mazowszu....

Dzisiaj na Mazowszu rozpoczyna się seria spotkań członków misji OECD z regionalnymi organizacjami skupionymi wokół tematyki szeroko pojętej przedsiębiorczości i promowania rozwoju. Dyskusja będzie podzielona na panele tematyczne.

 

Wizyta OECD związana jest z realizowanym przez tę organizację programem LEED (Local Economic and Employment Development), którego ideą jest doradztwo dla rządów i społeczności w obszarze dostosowywania się do zmian ekonomicznych.

 

Czym jest OECD?

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, w skrócie OECD) to międzynarodowa, międzyrządowa organizacja gospodarcza, skupiająca 34 wysoko rozwinięte państwa (w tym od listopada 1996 r. Polskę), które łączy akceptacja dla zasad demokracji i gospodarki rynkowej.

 

Badają i doradzają

W ubiegłym roku województwo mazowieckie przystąpiło do projektu pn. „Stymulowanie wschodzących lokalnych sektorów gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz MŚP” realizowanego we współpracy z OECD w ramach programu Gospodarka Lokalna i Rozwój Zatrudnienia. Zadaniem projektu jest wspieranie władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz agencji rozwoju w obszarze wypracowania skutecznej polityki w dziedzinie przedsiębiorczości, sprzyjającej rozwojowi nowych sektorów gospodarki oraz specjalizacji łańcuchów dostaw w poszczególnych miastach i regionach. Jednym z jego głównych rezultatów było przeprowadzenie analizy ekonomicznej regionu przez lokalnego eksperta dr. Artura Bartoszewicza. Uwzględnia ona m.in.: dane demograficzne, popyt/podaż siły roboczej, stopę bezrobocia, poziom zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki, trendy zmian w poszczególnych branżach, charakterystykę MŚP. Istotnym elementem projektu są też spotkania m.in. z przedstawicielami samorządów, uczelni, firm i instytucji zrzeszających przedsiębiorców.

 

Efekt rozmów

Będzie nim raport dotyczący procesów stymulujących powstawanie nowych sektorów gospodarki na szczeblu regionalnym oraz polityk przedsiębiorczości, które można wykorzystać do ich wspierania. Dokument będzie cennym wsparciem dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – wskaże kierunki rozwoju przedsiębiorczości w poszczególnych subregionach Mazowsza. Ma to również kluczowe znaczenie z punktu widzenia adaptacji do strukturalnych przemian zachodzących w światowej gospodarce. Wnioski i rekomendacje będą też przydatne do programowania kolejnej perspektywy finansowej UE.

 

– Dla Polski i Mazowsza jest to bardzo istotne, ponieważ także po roku 2020 niezbędne będzie eliminowanie istniejących jeszcze deficytów, dotyczących, m.in. dostępności terytorialnej. Kluczową rolę w tym obszarze odgrywa Fundusz Spójności – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Liczba wyświetleń: 428

powrót