Aktualności

Pracowita sesja sejmiku

2018.01.30 14:40 , aktualizacja: 2018.02.01 08:33

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Wiceprzewodnicząca sejmiku...
 • Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Radny Krzysztof...
 • Na pierwszym planie radni Na mównicy wicemarszałek...
 • Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Radny Leszek Przybytniak
 • Radnu podczas sesji W tle przemawia...
 • Na pierwszym planie Elżbieta Lanc Radni klubu PO
 • Radna niezrzeszona Radna Katarzyna Piekarska

Sejmik Województwa Mazowieckiego zgodził się na przekazanie powiatom 100,5 mln zł na realizację programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych. Dofinansowanie na budowę dróg dostaną również gminy Brwinów, Mszczonów i Radziejowice.

 

O decyzji zarządu w tej sprawie pisaliśmy niedawno.

 

Droga do parku wodnego

Mazowsze włączy się finansowo w budowę nowej drogi do powstającego we Wręczy parku wodnego. Na ten cel planuje przekazać 10 mln zł (po 5 mln zł dla gmin Mszczonów i Radziejowice). Odcinek projektowanej drogi umożliwi, poprzez połączenie z drogą nr 50, skomunikowanie tych terenów z drogą ekspresową S8 Warszawa–Wrocław (węzeł Mszczonów), drogą wojewódzką nr 719 Warszawa–Skierniewice (węzeł Żyrardów) oraz autostradą A-2 Łódź–Warszawa (węzeł Grodzisk Mazowiecki). Wpłynie to przede wszystkim do poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego w tym rejonie.

 

Droga do „Mazowsza”

Radni zgodzili się na przekazanie gminie Brwinów 1,13 mln zł dotacji na budowę drogi dojazdowej do kompleksu obiektów Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrębusach. Projekt obejmuje przebudowę jezdni wraz z budową:

 • chodnika na całej długości,

 • ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 720 do bramy zabytkowego Pałacu Karolin,

 • 99 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaseckiego w rejonie Zespołu Szkół w Otrębusach,

 • 40 miejsc postojowych wzdłuż ul. Malinowej w rejonie Matecznika Mazowsze.

 •  

Budżet

Sejmik wprowadził zmiany do budżetu województwa na 2018 r. Zwiększył dochody i wydatki o przeszło 22 mln zł. Związane jest to przede wszystkim z pozyskaniem funduszy europejskich na projekty: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” oraz „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną”.

 

Konsultacje społeczne

Do 28 lutego br. potrwają konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia uchwały sejmiku w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami. Dotyczy to obszarów dróg wojewódzkich, zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

 

Przewozy kolejowe

Sejmik wyraził zgodę na podpisanie aneksu do porozumienia dotyczącego powierzenia województwu świętokrzyskiemu organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na dwóch liniach:

 • Staszów–Opatów–Ostrowiec Świętokrzyski–Radom–Warszawa,

 • Kielce–Skarżysko Kamienna–Radom–Warszawa.

W porozumieniu zmianie ulegnie okres wykonywania przewozów oraz trwania porozumienia. Będzie wydłużony o rok, do 31 grudnia 2021 r.

 

Organizacje pozarządowe

Radni znowelizowali „Roczny program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2018 r.” w części dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jedna spośród 46 umów w tym obszarze, dotycząca realizacji wakacyjnego programu profilaktycznego dla 1,5 tys. dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zawarta zostanie na 3 lata. Pozostałe umowy będą jednoroczne.

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna postanowiła przeprowadzić w tym roku ocenę legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i terminowości działania Warszawskiej Opery Kameralnej. Oceni też, jak co roku, wykonanie budżetu województwa mazowieckiego za 2017 r.

 

Dotacje dla bibliotek

Od 2013 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje dotacje pięciu powiatom na prowadzenie działów pedagogicznych w należących do nich bibliotekach publicznych. W 2018 r. Mazowsze przekaże na ten cel w sumie 555 tys. zł powiatom: białobrzeskiemu (80 tys. zł), otwockiemu (110 tys. zł), przysuskiemu (100 tys. zł), sierpeckiemu (115 tys. zł) i wołomińskiemu (150 tys. zł).

 

Inne decyzje sejmiku

W związku z przeniesieniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwock  do nowo wybudowanego obiektu, sejmik przyjął uchwałę o ich przekształceniu. Radni zgodzili się też na przyznanie najemcy budynku mieszkalnego przy ul. Cieślewskich 58 w Warszawie prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Przekazali też do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dziewięć skarg na uchwałę sejmiku w sprawie „Podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie”.

Liczba wyświetleń: 756

powrót