Aktualności

Drogi powiatowe jak nowe

2018.02.05 09:50 , aktualizacja: 2018.02.05 10:54

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • marszałek Adam Struzik, radna Wiesława Krawczyk, starosta ciechanowski Stanisław Morawski i wicestarosta ciuechanowski andrzej Pawłowski z symbolicznym czekiem w rękach Na przebudowę i...
  • cześć prezentacji na temat dofinansowania do przebudowy dróg powiatowych z budzetu województwa Mazowiecki instrument...
  • Ul. Sienkiewicza w Ciechanowie, przedudowana jezdnia z nawierzchni z kostki kamiennej Ciechanów, ul....
  • na zdjeciu widoczna jest częśc ul. Sienkiewicza w Ciechanowie z wyodrębioną ścieżką dla rowerów Ścieżka rowerowa na ul....
  • marszałek Adam Struzik przemawia do mieszkańcó Ciechanowa Marszałek na spotkaniu z...

Marszałek Adam Struzik podpisał pięć umów na dofinansowanie inwestycji w powiatach ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, przasnyskim i pułtuskim. Trafi do nich w sumie ponad 18 mln zł. To pierwsze od lat tego typu wsparcie z budżetu Mazowsza dla samorządów lokalnych.

 

– Po kilku latach przerwy wróciliśmy z programem skierowanym do powiatów. Mamy świadomość tego, że stan dróg w naszym województwie wciąż wymaga poprawy. Niestety, samorządy lokalne bardzo często nie dysponują wystarczającymi środkami, które mogłyby na ten cel przeznaczyć. Stąd decyzja o wsparciu dla nich w ramach środków z naszego budżetu – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Gdzie prowadzone będą prace?

  • powiat ciechanowski 4,2 mln zł przeznaczy na przebudowę 6,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów–Opinogóra Górna–Długołęka,
  • powiat przasnyski otrzyma blisko 4,2 mln zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz–Leszno–Gostkowo–Karniewo–Przemiarowo,
  • powiat pułtuski ponad 4,1 mln zł przeznaczy na przebudowę drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk–Bulkowo–Skórznice–Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza–Lipniki Stare,
  • powiat żuromiński, dzięki ponad 3,2 mln zł wsparcia z budżetu województwa przebuduje drogę powiatową nr 4609W Osówka–Lubowidz,
  • powiat mławski ponad 2,2 mln zł przeznaczy na poprawę spójności komunikacyjnej – przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – etap I.

Jak podkreśla dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM Marcin Wajda – Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym zaznaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu to uzupełnienie od lat prowadzonych przez samorząd Mazowsza działań. Wiele udało się zrobić dzięki środkom unijnym. Tylko w ramach RPO WM 2007–2013 do mazowieckich beneficjentów trafiły ponad 2 mld zł. Natomiast w tej perspektywie na poprawę stanu dróg lokalnych przeznaczonych będzie około 145 mln zł.

 

Unijne wsparcie na drogi w Ciechanowie

Zakończyły się prace budowlane na ul. Sienkiewicza. W ramach inwestycji przebudowano m.in. jezdnię z nawierzchni z kostki kamiennej. Powstała ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 2 m i długości 1320 m. Zamontowano 6 stylizowanych wiat przystankowych, 28 koszy na śmieci, 27 ławek, 3 stojaki na rowery, 15 gablot. Wymieniono oświetlenie uliczne. Teren przyległy zagospodarowano zielenią. W odbiorze kompleksowej miejskiej inwestycji uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Komfort i bezpieczeństwo

Modernizacja ul. Sienkiewicza jest pierwszą w Ciechanowie inwestycją przeprowadzoną w ramach planu inwestycyjnego RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) dla subregionu ciechanowskiego. To część miejskiego projektu pn. „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Miasto pozyskało na to przedsięwzięcie dofinansowanie ze środków UE w kwocie 33 303 221,50 zł.

 

Na zakończenie wizyty w Ciechanowie marszałek Adam Struzik spotkał się z mieszkańcami. Omawiano m.in. kwestie związane z realizacją programów ochrony powietrza oraz uchwały antysmogowej. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się m.in. z zasadami dofinansowania wymiany nieekologicznych źródeł ciepła, użytkowanych w szczególności w indywidualnych gospodarstwach domowych.

 

 

Liczba wyświetleń: 664

powrót