Aktualności

Ostrołęka sięga po dotacje

2018.02.07 15:40

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Bita droga bez asfaltu Ulica Dobrzańskiego na...
  • Kwota na czeku to 25 909 10, 01 zł Uczestnicy z czekiem, fot....
  • Od lewej Janusz Kotowski, Elżebieta Lanc, Janina Ewa Orzełowska Podpisanie umowy, fot....

Sprawny i ekologiczny transport, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, wzrost mobilności mieszkańców oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń to główne cele projektu, który decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzyma blisko 26 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020.

 

Stosowne dokumenty w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz prezydent miasta Ostrołęki Janusz Kotowski.

 

Kompleksowe inwestycje

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminą Olszewo-Borki oraz gminą Lelis. Ma on przede wszystkim ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Ostrołęki. Aby to osiągnąć, miasto kupi w sumie 10 autobusów – 5 z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI oraz 5 z napędem elektrycznym. Powstanie także 15 nowych wiat przystankowych. Dla wygodny pasażerów, na przystankach zostaną zamontowane elektroniczne tablice informacyjne.

 

– Ekologiczny transport to szansa na poprawę jakości powietrza w mieście, co pozytywnie wpłynie na zdrowie jego mieszkańców – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

 

Kolejnym elementem inwestycji będzie budowa i przebudowa prawie 7 kilometrów ścieżek rowerowych oraz przebudowa infrastruktury na potrzeby obiektu „Parkuj i jedź”. Inwestycja obejmie wymianę krawężników, uzupełnienie ubytków nawierzchni, przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, a także przebudowę przejść dla pieszych na przejazdy pieszo-rowerowe. W mieście powstanie również stacja napraw rowerów.

 

– Inwestowanie w ścieżki rowerowe i promowanie ruchu rowerowego to szczególnie pozytywny trend. Dobrze wpływa nie tylko na jakość powietrza w mieście, ale również przekłada się na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – zauważyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Pozytywny wpływ na rozwój mobilności miejskiej będzie miało wprowadzenie rozwiązań informatycznych z zakresu inteligentnego systemu transportowego. Władze miasta zaplanowały bowiem wdrożenie Centrum Sterowania Ruchem, systemu sterowania ruchem poprzez aplikację, systemu zarządzania komunikacją zbiorową, wprowadzenie monitoringu wizyjnego na każdym z 23 skrzyżowań w Ostrołęce, zainstalowanie kamer ARCP oraz wdrożenie systemu transmisji danych.

 

Ulica Dobrzańskiego

Drogę tę czeka modernizacja. Na odcinku od ul. Gorbatowa do ul. 11 Listopada będą wykonane: jezdnia, chodniki obustronne, jednostronna ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, a także parkingi. Powstanie także kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna.

 

 

Liczba wyświetleń: 358

powrót