Aktualności

Modernizacja szpitala przy ul. Nowowiejskiej

2018.02.19 13:40 , aktualizacja: 2018.02.21 11:00

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • gabinet psychologa Tak po modernizacji...
  • osoby na korytarzu Wśród zaproszonych gości...
  • sala z czterema łóżkami Sale chorych zyskały nowe...
  • osoby stoją na korzytarzu W uroczystym otwarciu...
  • budynek z zewnątrz Placówka mieści się przy...
  • Elżbieta Lanc przecina wstęgę Symboliczną wstęgę...
  • marszałek przecina wstęgę ... oraz marszałek Adam...

Trwa modernizacja kolejnych oddziałów w warszawskim szpitalu psychiatrycznym. Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego udało się już zakończyć pierwszy etap prac.

 

Placówkę odwiedzili członek zarządu Elżbieta Lanc i marszałek Adam Struzik, co już zrobiono i oficjalnie oddać do użytku zmodernizowaną część obiektu.

 

O projekcie

Realizację zadania rozłożono na lata 2017–2019. Na ten cel z budżetu Mazowsza przeznaczonych będzie ponad 12 mln zł. Pierwszy etap dotyczył adaptacji pomieszczeń II piętra w budynku głównym szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 na potrzeby całodobowych oddziałów szpitalnych oraz ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. W ramach działań na Oddziale II Psychiatrycznym wymieniono instalację elektryczną, teletechniczną i sanitarną, a także zakupiono niezbędne wyposażenie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 2,3 mln zł, z kolei szpital dołożył ponad 97 tys. zł ze środków własnych.

 

– Komfort leczenia i przyjazne otoczenie to niezbędne warunki dla pacjentów potrzebujących ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej czy hospitalizacji w całodobowych oddziałach szpitalnych. Dzięki inwestycji w szpitalu przy ul. Nowowiejskiej, którą dziś otwieramy, wzrośnie również komfort pracy lekarzy, którzy dbają o zdrowie psychiczne pacjentów – powiedziała członek zarządu Elżbieta Lanc.

Dalsze plany

Następne planowane inwestycje dotyczą modernizacji oddziału szpitalnego w obiekcie przy ul. Dolnej 42 oraz trzech oddziałów psychiatrycznych w budynku przy ul. Nowowiejskiej 27. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

 

 

O szpitalu

Placówka  dysponuje 306 łóżkami w oddziałach całodobowych, 135 miejscami w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym oraz 320 miejscami w oddziałach dziennych. Na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych realizowany jest program leczenia substytucyjnego, w którym uczestniczy 225 pacjentów. Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizowana jest w siedmiu przychodniach i poradniach oraz przez Zespół Leczenia Środowiskowego. Obecnie placówka medyczna prowadzi działalność w pięciu lokalizacjach. Siedziba główna zlokalizowana jest przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie. Najdalsza z lokalizacji – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rasztowie (gm. Klembów), znajduje się około 40 km od siedziby głównej zespołu. Pozostałe lokalizacje są na terenie Warszawy: przy ul. Kolskiej 2/4, Dolnej 42 i Jazdów 5.

 

Liczba wyświetleń: 474

powrót