Aktualności

Kolejny samorząd stawia na ekologię

2018.02.28 15:25 , aktualizacja: 2018.03.01 14:13
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Kwota na czeku to 572 964,00 Wspólne zdjęcie z...
Przedstawiciele samorządu lokalnego i województwa podpisują umowę Podpisanie umowy, fot....

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 570 tys. zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i burmistrz Żelechowa Mirosława Miszkurka.

 

Ośrodek jak nowy

Budynek czekają duże zmiany. Wymienione będą okna, drzwi i bramy, ocieplone: stropodach, strop piwnicy, ściany zewnętrzne, strop nad wejściem i bramami oraz pod balkonami. Nowe ogrzewanie oparte będzie na odnawialnych źródłach energii, więc inwestor kupi pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną na potrzeby centralnego ogrzewania i energii elektrycznej. Dzięki realizacji projektu poprawi się efektywność energetyczna budynku. Zmniejszy się również zużycie energii oraz emisja zanieczyszczeń, w szczególności CO2. Koszt całej inwestycji to przeszło 716 tys. zł.

 

Ekologicznie...

Inwestowanie w odnawialne źródła energii ma także ogromne znaczenie dla stanu środowiska naturalnego w regionie. Mówiła na ten temat wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska:

Środowisko naturalne z całym swoim bogactwem i różnorodnością, w dobie prężnego rozwoju nowoczesnych technologii i przemysłu, narażone jest na nieodwracalne szkody. Dlatego też wszelkie działania i inicjatywy mające na celu poprawę warunków ekologicznych w najbliższym otoczeniu są bardzo potrzebne. Mają one ogromne znaczenie nie tylko dla ochrony piękna przyrody, ale wpływają także na podnoszenie standardów życia lokalnych społeczności – podkreśliła.

... i przyszłościowo

Dbanie o jakość środowiska naturalnego to nie jedyna korzyść ze stosowania nowoczesnych systemów grzewczych.  Przypomniała o tym członek zarządu Elżbieta Lanc.

Mając w perspektywie unijne wytyczne, które zakładają ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., jak również zwiększenie efektywności energetycznej na podobnym poziomie, za istotne uważam działania, które pozwolą taki wynik osiągnąć także i w naszym kraju. W polityce ekologicznej w najbliższej przyszłości odnawialne źródła energii to po prostu konieczność. Wzrost ich udziału w bilansie paliwowo-energetycznym świata nie tylko przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, ale w przyszłości umożliwi uniezależnienie się od tradycyjnych źródeł energii – przypomniała członek zarządu Elżbieta Lanc podpisując umowę.  

 

Liczba wyświetleń: 317

powrót