Aktualności

Ruch strażacki – 100 lat dla Niepodległej

2018.05.07 12:00 , aktualizacja: 2018.05.10 13:58

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Od lewej: gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, marszałek Adam Struzik, szef MSWiA Joachim Brudziński i Waldemar Pawlak przewodniczący ZOSP RP, Od lewej: gen. brygadier...
  • Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stoi przy mównicy Przemawia Joachim...
  • Przy mówinicy przemawia Waldemar Pawlak, przewodniczący Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Przemawia Waldemar Pawlak,...
  • na zdjęciu widać grupkę chłopców w strażackich mundurach W uroczystościach brali też...
  • Strażak w galowym stroju z peleryną, za nim model dawnego wozu strażackiego Przed Zamkiem Królewskim...
  • Chłopcy z akademii stoją w rzędzie ze sztandarem Młodzi strażacy mogą być...
  • Kościół św. Jana Chrzciciela w Sadownem Kościół św. Jana...
  • Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego i Waldemar Cyran, wójt gminy Sadowne złożyli życzenia ochotnikom z OSP Elżbieta Lanc, członek...

Pod takim tytułem obchodzono tegoroczny Dzień Strażaka na Zamku Królewskim w Warszawie. Organizatorem był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Wśród gości znalazł się m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. 

 

Przewodniczący ZOSP RP, Waldemar Pawlak, zwracając się do druhów ochotników podkreślał znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, której setną rocznicę świętujemy w tym roku.

- W chwili odzyskiwania przez Polskę wolności po zaborach w Polsce działało 2700 straży. Byli to ludzie różnych profesji: chłopi, księża, rzemieślnicy, lekarze. To była wspólnota, która łączyła Polaków wbrew intencjom zaborców. Straże tworzyły wspólnoty, które chroniły nie tylko przed żywiołami, ale też dawały nadzieję na niepodległość. Można powiedzieć, że wtedy nie było państwa polskiego, ale była polska straż ochotnicza – zauważył przewodniczący ZOSP RP, Waldemar Pawlak.

Prezes związku przypomniał też, że Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy łączy OSP i PSP, i w ramach jego funkcjonowania strażacy codziennie wspólnie dbają o bezpieczeństwo Polaków. Jak podkreślił, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to system wyjątkowy, bo łączy ochotników, samorządowców i Państwową Straż Pożarną. System poniekąd unikalny, jak patrzy się na światowe rozwiązania, bo z jednej strony poprzez Ochotnicze Straże Pożarne obecne bardzo blisko każdego zagrożenia, a z drugiej strony poprzez współpracę z Państwową Strażą Pożarną, gotowy zmagać się z największymi zagrożeniami, katastrofami i klęskami żywiołowymi.

 

Strażacy – ochotnicy – patrioci

Szef MSWiA mówił o znaczeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w społeczeństwie i zauważył, że to właśnie m.in. przez działalność w OSP przejawia się dziś patriotyzm. Joachim Brudziński, zwracając się do strażaków ochotników, stwierdził, że to politycy mogą uczyć się od ochotników czym jest służba i na czym polega bezinteresowna współpraca. 

 

Niezwykłe odznaczenia

Podczas uroczystości Zarząd Główny OSP uhonorował jednostki OSP z całej Polski. Warto przypomnieć, że kawalerem Złotego Znaku Związku OSP RP jest m.in. marszałek Adam Struzik. Jest to  odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznakę tę może otrzymać osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

- Dziękuję wszystkim strażakom za ich niezłomność, poświęcenie, trud i pracę włożoną w zagwarantowanie nam bezpieczeństwa, ochrony przed klęskami żywiołowymi, ale też staranie się o zapewnienie poczucia jedności i wspólnoty  – zwrócił się do strażaków marszałek Adam Struzik.

 

Uroczystości w Sadownem

Poszczególne jednostki OSP z Mazowsza także obchodziły święto swojego patrona, świętego Floriana, w ramach regionalnych wydarzeń. W uroczystościach zorganizowanych przez druhów z Sadownego wzięła udział Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.


- Strażacy-ochotnicy z pełnym poświęceniem wypełniają swoje powołanie, dając tym samym świadectwo najwyższym wartościom oraz wierności zasadom etyki. Kiedy życiu i zdrowiu mieszkańców regionu zagraża niebezpieczeństwo, gdy zagrożone jest mienie, czy środowisko naturalne, jednostka OSP z pełną mobilizacją i gotowością rusza na ratunek  - powiedziała członek zarządu  Elżbieta Lanc.

OSP w Polsce

W Polsce jest ponad 16 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego ponad 4 300 jednostek działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP to 225 tys. strażaków ratowników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Łącznie OSP zrzesza prawie 700 tys. ludzi, w tym ponad 82 tys. dzieci i młodzieży. Ochotnicza Straż Pożarna od wielu lat jest jednym z filarów ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Dziś już niewielu jest sobie w stanie wyobrazić strażacką rzeczywistość pozbawioną jednostek OSP działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wielu przedstawicieli PSP mówi wprost, że gdyby nie OSP, straż pożarna w małych powiatach, w których funkcjonuje tylko jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza, nie mogłaby działać tak sprawnie i skutecznie. Obchody Dnia Strażaka na Zamku Królewskim oraz placu zamkowym odbyły się po tym, jak wojewoda mazowiecki odmówił OSP zorganizowania uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie. 

[za: www.infosecurity24.pl]

 

 


 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 680

powrót