Aktualności

Potrójne święto w powiecie siedleckim. Jubileusz OSP

2018.05.07 14:45 , aktualizacja: 2018.05.10 10:03

Autor: Grzegorz Skolimowski (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • stoją wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz prezes OSP Radzików Wielki Jan Radzikowski Wicemarszałek Janina Ewa...
  • Na stoliku leży sztandar jednostki. Na niebieskim tle jest postać św. Floriana gaszącego pożar. Na sztandarze znajduje się również symbol OSP i wizerunek Matki Bożej, a także data powstania i otrzymania sztandaru Sztandar jednostki OSP z...
  • Obok stolika znajdują się dwa aparaty ochrony dróg oddechowych z wieszakami Aparaty ochrony dróg...
  • Członkinie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej stoją w linii Młodzieżowa Drużyna...
  • W ścianie strażnicy została umieszczona pamiątkowa tablica, na czarnym tle są złote napisy Wyrazem pamięci o tych...

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – ta dewiza od lat towarzyszy strażakom-ochotnikom w ich niełatwej służbie na rzecz lokalnej społeczności. Jubileusze 100, 90 i 50 lat obchodzone przez jednostki w Niwiskach, Radzikowie Wielkim i Teodorowie to w życiu lokalnych społeczności wielkie święto.

 

Strażackie jednostki są siłą jednoczącą ludzi. Bohaterska postawa strażaków-ochotników, ich poświęcenie oraz skuteczne działania spotykają się zawsze z wielkim szacunkiem i uznaniem. Obecnie ponad 74 tys. Mazowszan jest członkami ochotniczych straży pożarnych. Także liczne młodzieżowe drużyny pożarnicze świadczą o niesłabnącej pozycji jednostek OSP w świadomości mieszkańców regionu.

 

– Dziękuję wam druhowie za nieustanną gotowość do niesienia pomocy.  Działanie jednostek to zasługa kilku pokoleń ludzi gotowych do poświęceń i niesienia bezinteresownej pomocy. To oni byli i są wierni ideałom Ochotniczej Straży Pożarnej. Pasja i zaangażowanie w służbę, często przekazywane z ojca na syna, dają wam siłę do dalszej pracy, na rzecz małej ojczyzny – gratulowała druhom wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. Jednostkom przekazała specjalistyczny sprzęt, zakupiony dzięki środkom z budżetu województwa.

 

Wiek działalności strażaków w Niwiskach

Historia powstania jednostki sięga 1918 r. Jej założycielem był zarządca majątku w Niwiskach Jan Wachowicz. Formacja liczyła wtedy 17 członków. W kolejnych latach działalności ochotnicy wybudowali strażnicę, a także zyskali nowy sprzęt. Obecnie służbę pełni 22 członków czynnych. W ramach OSP Niwiski działają dwie drużyny młodzieżowe oraz jedna kobieca – seniorów. Ważnym punktem uroczystości jubileuszowych było wręczenie druhom odznaczeń za wieloletnia służbę w szeregach OSP. Wyrazem pamięci o tych, którzy odeszli na wieczną wartę było odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Druhowie otrzymali też z rąk wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej dwa aparaty ochrony dróg oddechowych poprawiające bezpieczeństwo druhów podczas gaszenia pożarów.

 

Pomagają od 90 lat

Ochotnicza Straż Pożarna z Radzikowa Wielkiego, jako Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej powstała w 1928 r. z inicjatywy ówczesnych gospodarzy miejscowości. Za własne fundusze kupili sprzęt przeciwpożarowy, w tym m.in. sikawkę ręczną, konny beczkowóz na wodę. Obecnie, młodzi strażacy są już trzecim i czwartym pokoleniem założycieli jednostki. Do służby jest gotowych 14 ochotników. Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska przekazała ochotnikom 6 kompletów ubrań specjalnych, butów oraz hełmów. Oprawę muzyczną jubileuszu zapewniła Orkiestra Dęta OSP Mordy.

 

Pół wieku OSP w Teodorowie

Jednostka rozpoczęła funkcjonowanie w 1967 r. skupiając w swoich szeregach mieszkańców, którym nie obcy był los drugiego człowieka. W 1972 r. druhowie mieli już własną strażnicę, która służy im do dzisiaj. W budynku znajduje się świetlica, pełniąca rolę kulturotwórczą. Jednostkę tworzy 13 ochotników – 10 czynnych i 3 wspierających. W uroczystym dniu jubileuszu druhowie z OSP Teodorów otrzymali własny sztandar, odsłonięto także tablicę pamiątkową . Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, oprócz życzeń i gratulacji, przekazała ochotnikom motopompę, która pomoże w skutecznym gaszeniu pożarów.

Liczba wyświetleń: 534

powrót