Aktualności

Jak skutecznie zaprojektować rozwój regionu?

2018.05.09 14:10 , aktualizacja: 2018.05.10 15:31

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • przy mównicy stoi marszałek Adam Struzik O rozwoju innowacyjności na...
  • w kilku rzędach siedzą uczestnicy spotkania Uczestnicy wydarzenia...
  • O kapitale terytorialnym...
  • siedzi m.in. rektor rektor SWPS Roman Cieślak Konferencję otworzył dr...
  • siedziba SWPS w Warszawie Przedsiębiorcy, naukowcy i...

W jaki sposób przedsiębiorcy powinni ukierunkować działania, aby utrzymać wzrost regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwali uczestnicy konferencji „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”.

 

Mazowsze w latach 2007–2015 było najszybciej rozwijającym się polskim regionem i jednym z czterech najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Dziś nadal głównym celem Mazowsza jest wzrost innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności w skali UE. Ważnym elementem zaktualizowanej w 2015 r. Regionalnej Strategii Innowacji było określenie inteligentnych specjalizacji regionu – obszarów, procesów i technologii, które warto wspierać i w nie inwestować, by znacząco przyspieszyć i polepszyć rozwój województwa. Znaczące są tu szeroko zakrojona współpraca pomiędzy biznesem i nauką oraz dialog z możliwie najszerszym gronem partnerów.

 

– Odpowiedzialna polityka rozwoju wymaga szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy instytucjami sfery publicznej i prywatnej, włączającej we wspólne działania podmioty administracji publicznej, przedsiębiorców i sfery nauki. Współpracy opartej na partnerstwie, łączeniu wiedzy, kompetencji i doświadczenia w realizacji wspólnych celów. Dlatego niezwykle istotna jest możliwość spotkania przedstawicieli różnych środowisk i przedyskutowania najbardziej aktualnych wyzwań rozwojowych. I takie właśnie działania od wielu lat podejmuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Mamy nadzieję, że również dzięki naszemu wsparciu organizacje otwierają się na współpracę międzysektorową i stają się bardziej innowacyjne – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Najważniejsze tematy dyskusji

Przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele administracji publicznej spotkali się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, by sprecyzować potrzeby firm w obszarze wsparcia działań badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji po roku 2020. Wydarzenie było punktem wyjścia dla określenia obszarów i mechanizmów, które powinny znaleźć się w nowych programach operacyjnych, aby zapewnić rozwój inteligentnej specjalizacji Mazowsza.

Podsumowano dotychczasowe działania samorządu województwa wspierające rozwój innowacyjności regionu w okresie 2014–2017. Omówiono też nowe wyzwania. Szczególnie zainteresowanie wzbudziła prezentacja na temat kapitału terytorialnego. Zaprezentowano, w jaki sposób skuteczność wdrażania polityki rozwoju zależy od potencjału jednostek terytorialnych. Wykazano, że niezbędne jest różnicowanie wsparcia oraz jego dostosowanie do określonych grup odbiorców, co pozwoli uniknąć pogłębiania już istniejących dysproporcji rozwojowych. Uczestnicy zgodzili się, że do rozwoju należy podchodzić z otwartością, odwagą oraz odpowiedzialnością. Ważne jest angażowanie przedstawicieli różnych środowisk, łączenie potencjałów i podejmowanie wspólnych, ambitnych wyzwań. Pojawiła się także opinia, że nie jest możliwe odgórne zaprojektowanie rozwoju – można jedynie planować i być gotowym do wprowadzania zmian.

Liczba wyświetleń: 435

powrót