Aktualności

Strażackie Oskary rozdane!

2018.05.14 10:35 , aktualizacja: 2018.05.16 08:42

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Marszałek Adam Struzik podaje rękę stojącemu przed nim strażakowi. Obok stoi dwóch innych Marszałek Adam Struzik...
  • Marszałek przemawia do publiczności. Za nim wielki baner ze statuetką nagrody O znaczeniu i zasługach...
  • Widok na widownię. Wszystkie miejsca zajęte przez strażaków To była jedyna taka okazja...

W tym roku trzy jednostki OSP z Mazowsza wróciły do domu ze statuetką. Były to OSP z Nowego Miasta (powiat płoński), z Niecieplina (powiat garwoliński) i Cendrowic (powiat piaseczyński).

 

Za pracę na rzecz lokalnej społeczności

Konkurs już drugi rok promuje i honoruje OSP z całego kraju za zaangażowanie w życie i funkcjonowanie społeczności lokalnych. Wpłynęło aż 256 zgłoszeń, w tym 102 prospołeczne inicjatywy OSP zrealizowały samodzielnie, a 145 wspólnie z partnerami. Najwięcej, bo aż 41 zgłoszeń, nadesłały mazowieckie OSP, po 30 wniosków wpłynęło z Małopolski i Wielkopolski oraz 22 projekty z Dolnego Śląska. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani nagrodami i unikatową statuetką FLORIANY 2018. Mazowieccy zwycięzcy zostali docenieni za projekty: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin” (OSP Niecieplin), „Altanka – Letnie Miejsce Spotkań Seniora” (OSP w Cendrowicach) oraz projekt „Pszczoły” (OSP w Nowym Mieście).

– Gratuluję zwycięzcom nagrody. Oczywiście wiem, że to nie chęć zdobywania poklasku, popularności i rozgłosu kieruje Waszymi codziennymi działaniami. Swoje zaangażowanie i ciężką pracę w trudnych i niebezpiecznych warunkach, wykonujecie z własnej woli. Wasza troska o dobro naszych małych Ojczyzn, ich bezpieczeństwo oraz rozwój i poprawę jakości życia sprawiają, że z pełną odpowiedzialnością mogę o Was – Strażakach mówić, jako o patriotach. Służbę w ochotniczych strażach pożarnych traktujecie jako służbę dla narodu i dobra nas wszystkich. Bez wątpienia w obliczu niebezpieczeństwa wszyscy możemy liczyć na Waszą pomoc i ochronę. A edukując kolejne pokolenia strażaków ochotników, przykładają się Państwo do budowania lepszej Polski – powiedział marszałek Adam Struzik.

 

Ratujemy i uczymy ratować

To nazwa tegorocznej XII kategorii specjalnej, która każdego roku jest inna. W tym roku jej laureaci otrzymali nagrody od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Były to najaktywniejsze jednostki OSP, które od grudnia 2017 r. do 15 kwietnia br. przeszkoliły w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy – podczas 2 084 godzin lekcyjnych – 29 366 dzieci na terenie całego kraju. W tym roku w tej kategorii zgłoszono aż 629 protokołów z przeprowadzonych zajęć. Fundacja WOŚP podczas Gali Finałowej nagrodziła aż 13 najbardziej aktywnych jednostek OSP. Z Mazowsza były to OSP Książenice (gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski) oraz OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki (gmina Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski).

Pozostałe kategorie to: infrastruktura, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i ekologia, estetyka przestrzeni publicznej, edukacja, sport, rekreacja i turystyka, kultura i tradycja, aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna, innowacje oraz integracja cyfrowa, współpraca zagraniczna oraz najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

 

To już druga edycja

Konkurs jest odpowiedzią na potrzebę podkreślenia i docenienia roli ochotniczych straży pożarnych i samorządów. W ubiegłym roku wpłynęło aż 375 zgłoszeń ze wszystkich województw, w tym 54 z Mazowsza. Kapituła konkursu nominowała wtedy do nagrody aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich 21 zdobywców FLORIANÓW 2017. Zainteresowanych konkursem zapraszamy na stronę www.floriany.zosprp.pl .

 

Ochotnicze straże pożarne dzisiaj

Obecnie w Polsce działa 16 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających prawie 700 tys. osób. W województwie mazowieckim działa najwięcej w kraju, bo prawie 2 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych, które zrzeszają prawie 75 tys. członków. Ochotnicze Straże Pożarne to nie tylko ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo, ale także działalność w wielu innych dziedzinach życia społecznego. Uczestnictwo w strukturach OSP jest formą samoorganizowania się społeczeństwa lokalnego. To OSP propagują i wspierają lokalny sport, tworząc zespoły przy OSP, a także organizując regionalne i krajowe zawody sportowe. Ponadto OSP pomagają w organizacji imprez masowych (w tym m.in. Światowe Dni Młodzieży czy wyścig kolarski „Tour de Pologne”). OSP prowadzą też Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, orkiestry i zespoły muzyczne, izby tradycji. Niezwykle istotnym zadaniem realizowanym przez strażaków ochotników jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przeciwpożarowej, podstaw bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, ochrony środowiska czy ekologii.

Liczba wyświetleń: 316

powrót