Aktualności

Świętowano Dzień Strażaka

2018.05.14 13:15 , aktualizacja: 2018.05.16 08:39

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Marszałek Adam Struzik wręcza strażakowi dyplom. Druhowie otrzymali dyplomy...
  • Ustawione w czterech kolumnach poczty sztandarowe maszerują uroczyście ulicą Poczty sztandarowe OSP...
  • Trzech strazaków uroczyście podnosi flagę związku OSP RP Na maszt podniesiono flagę...
  • Marszałek Adam Struzik w asyście składa kwiaty pod pomnikiem poległych strażaków Marszałek Adam Struzik...
  • Poczet sztandarowy PSP, na tle białego dworku Poczet sztandarowy...
  • Dariusz Stopa wręcza podziękowania wicemarszałkowi Janinie Ewie Orzełowskiej. W tle po prawej zaproszeni goście z po lewej stronie poczty OSP Wicemarszałek Janina Ewa...
  • Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska przemawia do strażaków, w tle zabytkowy dworek i zaproszeni goście. Wicemarszałek Janina Ewa...
  • Odznaczeni strażacy stoją w dwuszeregu. Przed nimi osoby które wręczają odznaczenia. W tle klomb i poczty sztandarowe OSP. W wręczaniu odznaczeń...

W uroczystościach w Święcieńcu (gmina Słupno w powiecie płockim) oraz w Chlewiskach (gmina Kotuń w powiecie siedleckim) uczestniczyli marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Potrójne święto w gminie Słupno

W Święcieńcu (gmina Słupno w powiecie płockim) w uroczystościach udział wziął m.in. marszałek Adam Struzik. Obchody Dnia Strażaka połączono upamiętnieniem 100-lecia odzyskania niepodległości, 20-lecia powstania powiatu płockiego oraz 20-lecia istnienia Samorządu Województwa Mazowieckiego. W kościele p.w. św. Wincentego i Anastazego w Święcieńcu odbyła się msza św. koncelebrowana, z elementami ceremoniału strażackiego. Asystę liturgiczną sprawowali przedstawiciele OSP. Złożono też kwiaty i zapalono znicze przed tablicą poległych strażaków. Marszałek odznaczył też dziesięciu druhów dyplomami uznania z podziękowaniami „za bohaterską postawę, ofiarność, trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków oraz cenną działalność społeczną”.

 – Być strażakiem to niezwykłe wyzwanie i ogromny zaszczyt. To bezinteresowna służba innym, Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, nie zważając na własne bezpieczeństwo, to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Należy też pamiętać o udziale strażaków w walce o niepodległość. Historia Polski zna wiele bolesnych wydarzeń związanych z obroną naszej państwowości, a strażacy zawsze w gotowości bojowej – często poświęcali swoje życie dla ojczyzny. Bronili polskich granic, tradycji i kultury – mówił marszałek Adam Struzik.

Podczas uroczystości jednostka OSP dostała motopompę, której zakup sfinansowany był z oszczędności samorządu województwa pozostałych z realizacji zadania OSP-2017.

 

Powiatowy Dzień Strażaka w Chlewiskach

W Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wspólnie świętowali Ochotnicy z terenu powiatu siedleckiego i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Przybyła także reprezentacja strażaków z partnerskiego powiatu Oberhavel (Niemcy). Uroczystości są wspólnie organizowane od lat. To dobry moment do wymiany doświadczeń i nawiązywaniu bliższej współpracy. Z ochotnikami i zawodowymi strażakami spotkała się wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Współpraca OSP z PSP

O prawdziwości powiedzenia, że współpraca jest kluczem do sukcesu nie trzeba przekonywać druhów strażaków. To dzięki współpracy Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Państwową Strażą Pożarną poszkodowani otrzymują szybką i fachową pomoc. Ochotnicy najczęściej są pierwsi na miejscu zdarzenia. Druhowie niezbędną wiedzę otrzymują podczas szkoleń i kursów organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wspólne działania wielu jednostek są koordynowane przez strażaków z PSP. A często można spotkać się z sytuacją, w której strażacy należą do obu organizacji.

 

Uroczystości

Rozpoczęła je msza polowa w intencji strażaków. Podczas apelu z okazji Dnia Strażaka zostały wręczone odznaczenia – złote, srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz medal za zasługi dla krwiodawstwa.

 – W dniu Waszego święta dziękuję Wam za ciągłą gotowość do niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie jest potrzeba – czy to na drodze, czy podczas pożaru, czy przy poszukiwaniach zaginionych. Dziękuje Wam za wasze zaangażowanie w życie lokalnych społeczności i troskę o dobro innych. Życzę, aby każdy wyjazd do akcji bojowej kończył się bezpiecznym powrotem do strażnicy – mówiła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

 

Liczba wyświetleń: 488

powrót