Aktualności

65 lat Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

2018.06.15 08:30

Autor: oprac. Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • oprawiony dyplom dyrektorce wręcza marszałek Jubileusz stał się okazją...
  • jedno z pomieszczeń biblioteki Dzięki prowadzonym...
  • W uroczystościach...
  • na scenie z dyplomami i różami stoją wyróżnione osoby Dyplomy i podziękowania...

Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego Biblioteka Pedagogiczna w Płocku otrzymała Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Wyróżnienie dyrektor placówki Agnieszce Olczak-Twardy przekazał marszałek Adam Struzik.

 

Przeprowadzone w ostatnim czasie remonty i modernizacje obiektu sprawiły, że placówka jest nowoczesna, w pełni skomputeryzowana. Ciągle wzbogaca i uatrakcyjnia swoją ofertę, prowadzi ożywioną współpracę ze szkołami, placówkami oświatowymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Dzięki tak szeroko zakrojonej działalności jest ważnym ośrodkiem życia naukowego i kulturalnego na zachodnim Mazowszu.  

 

– Współczesne biblioteki to coś więcej niż książki. To miejsca spotkań różnych ludzi, nowych inicjatyw – nie tylko kulturalnych. Za ich sukcesem stoją konkretni ludzie. Biblioteka Pedagogiczna to miejsce szczególne na naszej płockiej mapie. Dziś, z okazji 65-lecia jej istnienia dziękuję dyrekcji i wszystkim pracownikom za wspaniałą, pełną poświęcenia pracę oraz podejmowanie licznych inicjatyw promujących wartość nauki i książek – gratulował marszałek Adam Struzik.

 

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku jest placówką o ciekawej historii oraz dużym znaczeniu dla naszego regionu i jego mieszkańców. Od lat cieszy się zainteresowaniem i sympatią czytelników. Gromadzi i udostępnia przede wszystkim księgozbiór obejmujący pedagogikę, psychologię, socjologię, bibliotekoznawstwo i inne publikacje naukowej, ale także dzieła literatury pięknej.

Liczba wyświetleń: 471

powrót