Aktualności

OSP w Sokółce już w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

2018.07.02 13:00 , aktualizacja: 2018.07.04 13:36

Autor: Aleksandra Suchenek (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Przemawia Elżbieta Lanc, członek zarządu. Elżbieta Lanc, członek...
  • Podczas uroczystości dwóch strażaków stoi na przeciw siebie i salutuje Przyjęcie do KRSG to nie...
  • Marsz strażaków z chorągwiami i w pełnym umundurowaniu Młoda jednostka OSP z...

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokółce (gmina Sadowne, pow. węgrowski) świętowała włączenie straży do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W uroczystościach wzięła udział członek zarządu Elżbieta Lanc, która podziękowała druhom za godną postawę.

 

– Strażacka służba to powołanie, a zarazem wyzwanie i ogromny zaszczyt. Druhowie muszą być codziennie gotowi na ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Gratuluję druhom z Sokółki zapału i chęci do niesienia bezinteresownej pomocy tym, którzy jej potrzebują – powiedziała członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

W imieniu województwa mazowieckiego członek zarządu Elżbieta Lanc przekazała druhom z Sokółki drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 

 

Jedna z najmłodszych jednostek OSP

Przywykliśmy do świętowania jubileuszy 100-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych, tymczasem jednostka z Sokółki powstała 13 lat temu. W 2002 r. 11 mieszkańców miejscowości Sokółka przeszło szkolenie szeregowców organizowane przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Węgrowie. Fakt ten był jednym z pierwszych kroków ku powstaniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce, która formalnie została założona 29 stycznia 2005 r.

 

Początkowe trudności…

Nowo powstała straż borykała się z trudnościami wyposażenia w niezbędny sprzęt gaśniczy, umundurowanie, pojazd oraz przede wszystkim lokum, gdzie ochotnicy mogliby spotykać się na zebraniach, szkoleniach, a także przechowywać sprzęt strażacki. Własną siedzibę druhowie zyskali pół roku po powstaniu ich jednostki – 2 sierpnia 2005 r., Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zawarł pierwszą umowę użyczenia z gminą Sadowne dotyczącą części budynku po byłej szkole podstawowej w Sokółce. Młodzi strażacy powoli i wytrwale dążyli do rozwoju jednostki, nabywając od Ochotniczych Straży Pożarnych z Zalesia, Starych Lipek i Zielonki często już mocno zużyty sprzęt oraz elementy umundurowania, które przez długi czas były jedynym i podstawowym wyposażeniem jednostki.

 

…i sukcesy

Jak się szybko okazało, determinacja przyniosła efekty. W 2006 r. do jednostki przyjęto kilku nowych, młodych druhów, którzy zaczęli tworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. W 2008 r. strażacy OSP Sokółka wzięli po raz pierwszy udział w zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które zorganizowano w Sadownem. Młoda jednostka, mimo braków w sprzęcie (startowała w umundurowaniu oraz z wyposażeniem zaprzyjaźnionych jednostek), zajęła V miejsce.

 

 

Liczba wyświetleń: 282

powrót