Aktualności

Marszałek o sytuacji inwestycyjnej w regionie

2018.07.09 10:35 , aktualizacja: 2018.07.10 11:03

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Stół prezydialny Konferencja poświęcona była...
  • MArszałek przemawia do zebranych, w tle prezentacja Marszałek Adam Struzik w...
  • Widok ogólny na salę pełna słuchaczy W spotkaniu uczestniczyli...

W Płocku przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, samorządów, wojewódzkiego i powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozmawiali o usprawnianiu procesu inwestycyjnego w budownictwie.

 

Tradycyjnie już w pierwszej dekadzie lipca Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa organizuje doroczną konferencje poświęconą aktualnym problemom inwestycyjnym regionu, wymianie doświadczeń w absorpcji funduszy i rozwiązywaniu najpilniejszych potrzeb mieszkańców. Podczas spotkań omawiane są także najciekawsze realizacje budowlane minionego roku. Podczas tegorocznej konferencji omówiono m. in. efektywne zarządzanie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski przedstawił prezentację poświęconą planom inwestycyjnym władz miasta. Przedstawiono również zabezpieczenia przeciwpowodziowe Płocka i zmiany zachodzące w korycie rzeki Wisły na przestrzeni lat.

 

Marszałek Adam Struzik w swoim wystąpieniu omówił sytuację inwestycyjną w województwie mazowieckim. Podkreślił, że dzięki wsparciu środków unijnych zrealizowano wiele ważnych inwestycji infrastrukturalnych oraz przedsięwzięć na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Szczególnie ważnym narzędziem prowadzenia polityki regionalnej w województwie mazowieckim w okresie programowania 2007–2013 i 2014–2020 jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Marszałek Adam Struzik zauważył, że w perspektywie finansowej 2014–2020 najbardziej znaczące dla rozwoju regionu projekty obejmują poprawę efektywności energetycznej oraz doposażanie szpitali klinicznych i instytutów medycznych w Warszawie. Równie ważne z punktu widzenia zrównoważonego, kompleksowego rozwoju regionu są działania  na rzecz aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy oraz z zakresu stymulowania innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności Mazowsza w skali UE.

 

Marszałek omówił także atuty regionu w kontekście inwestycji budowlanych.

– Województwo mazowieckie dysponuje bogatym i zróżnicowanym potencjałem naukowym
i gospodarczym. W naszym regionie zlokalizowane są siedziby większości liczących się w kraju instytutów. Tworzone są wyspecjalizowane ośrodki badawczo-rozwojowe, takie jak Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii. Powstają centra badawczo-rozwojowe międzynarodowych korporacji. Powstaje coraz więcej możliwości pobudzenia przedsiębiorczości i stworzenia gospodarki opartej również na innowacyjności, gdzie tradycyjne sektory gospodarki, takie jak choćby budownictwo, mogą także być beneficjentem nowych technologii i rozwiązań – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Liczba wyświetleń: 261

powrót