Aktualności

Kolejny krok we współpracy z prowincją Szantung

2018.07.10 13:30 , aktualizacja: 2018.07.10 15:45

Autor: Anna Świerk (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • Przedstawiciele prowincji...
  • Delegacji chińskiej...
  • od lewej Aleksanda Hanzel, Adam Struzik Stronie polskiej...
  • Delegacja z prowincji...
  • Uczestnicy spotkania (Fot....
  • Przewodniczący Gao Fenggang...
  • Marszałek przekazuje...

Marszałek Adam Struzik spotkał się z delegacją z chińskiej prowincji Szantung, w skład której weszli przedstawiciele Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chińskiej Republiki Ludowej (CPPCC)[1] oraz szef biura przedstawicielskiego ds. gospodarki i wymiany handlowej z Europą i wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej.

 

W trakcie spotkania dyskutowano na temat możliwości współpracy w ramach programu gospodarczego „Konwersja dawnej i nowej energii kinetycznej”[2] oraz innych potencjalnych wspólnych projektów. Szukano również sposobu na zacieśnienie współpracy gospodarczo-handlowej między województwem mazowieckim i prowincją Szantung w ramach inicjatywy „Jeden Pas, Jeden Szlak”.

 

Marszałek przedstawił potencjał gospodarczy. Zapewnił, że Mazowsze jest otwarte na kontakty z Szantung, a zawarte porozumienie o współpracy bilateralnej należałoby przekuć w konkretne wspólne działania.

 

– Musimy nadać impet naszym relacjom. Mam nadzieję na intensyfikację współpracy handlowej, gospodarczej i kulturalnej – akcentował marszałek.

 

Wskazał przy tym na możliwe obszary takiej współpracy, a mianowicie: nowoczesne technologie, sektor naukowo-badawczy, IT, przetwórstwo i produkcję żywności, odnawialne źródła energii, zarządzanie odpadami, a także kształcenie chińskich studentów na mazowieckich uczelniach oraz wymianę turystyczną. Marszałek zwrócił także uwagę na specjalne strefy zlokalizowane na Mazowszu, które mogą zaoferować przedsiębiorcom z Szantung bardzo korzystne warunki do inwestowania. Zaproponował jednocześnie organizację wizyty studyjnej dla chińskich przedsiębiorców. Podkreślił też potrzebę zwiększenia eksportu naszych towarów do Chin.

 

W ramach współpracy turystycznej przedstawiciele Mazowsza, korzystając z uruchomionego bezpośredniego połączenia lotniczego Warszawa–Pekin, zaproponowali opracowanie produktu skierowanego do chińskiego odbiorcy.

 

– Macie w nas przyjaciół – zapewnił gości marszałek – teraz musimy skoncentrować się na tym, aby nasze kontakty przybrały realny wymiar.

 

 

[1] CPPCC jest politycznym organem doradczym w Chińskiej Republice Ludowej, który powstał w 1949 r. W prowincji Szantung organ ten został powołany w 1955 r., w jego skład wchodzą delegaci z różnych partii i organizacji politycznych, a także członkowie niezależni. Obecna 12. sesja CPPCC w Szantung została utworzona w lutym 2018 r., obejmując 31 sektorów i 820 członków oraz 9 komitetów specjalnych zajmujących się gospodarką, zasobami ludzkimi i środowiskiem, nauką, technologią, kulturą, zdrowiem i sportem, współpracą zagraniczną, zagadnieniami społecznymi, prawnymi, etnicznymi i religijnymi, literaturą i materiałami historycznymi oraz łącznością między członkami komitetów. Głównym zadaniem Komitetu CPPCC w Szantung jest prowadzenie konsultacji politycznych, sprawowanie demokratycznego nadzoru i udziału w debacie dot. administrowania sprawami państwowymi w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w prowincji Szantung.

 

[2]„Konwersja dawnej i nowej energii kinetycznej” jest projektem pilotażowym gospodarczego programu rozwojowego, zapoczątkowanym w prowincji Szantung w styczniu 2018 r. Przewiduje on transformację działań gospodarczych, co ma na celu zmiany w jakości, produktywności i stymulowaniu gospodarki na rzecz trwałego i wiodącego postępu innowacyjnego prowincji. Szantung stworzyć ma nowy wzór programowy określający przyszłe działania stymulujące i kierujące rozwojem chińskiej ekonomii. Cztery główne narzędzia skupione są na wzroście ekonomicznym w zakresie: nowych technologii, nowych gałęzi przemysłu, nowych formatów oraz nowych modeli finansowych.

 

 

Liczba wyświetleń: 191

powrót