Aktualności

4,7 mln zł unijnego dofinansowania dla Instytutu Kolejnictwa

2018.07.11 08:00 , aktualizacja: 2018.07.11 10:19

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Mądral

  • Marszałek i dyrektor instytutu podpisują dokumenty Marszałek Adam Struzik i...
  • Marszałek oraz dyrektor instytutu trzymają czek Symboliczny czek na...
  • Marszałek Struzik słucha osoby oprowadzającej po instytucie Dofinansowanie przyczyni...
  • Zwiedzający instytut oglądają specjalistyczny sprzęt Wśród zwiedzających...

Wkrótce do Instytutu Kolejnictwa trafi wsparcie unijne na zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 4,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski. Dzięki środkom z UE możliwe będzie prowadzenie kompleksowych prac w zakresie bezpieczeństwa transportu szynowego.  

 

Inwestycja obejmie zakup aparatury laboratoryjno-badawczej dla trzech działów Instytutu Kolejnictwa (IK): Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, Zakładu Elektroenergetyki oraz Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji. Nowoczesny sprzęt pozwoli na wykonywanie projektów badawczych w zakresie badań wytrzymałościowych, bezpieczeństwa pożarowego elementów taboru i infrastruktury transportu szynowego oraz w obszarze badań ogniowych. Prowadzone będą także badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w obrębie trakcji elektrycznej i zasilania. Rozwój zaplecza badawczego umożliwi również realizację specjalistycznych badań fotometrycznych oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej, czyli EMC.

 

– Dzięki nowoczesnej aparaturze, w którą zostaną doposażone laboratoria, możliwa będzie realizacja projektów badawczych, odkrywanie nowych rozwiązań oraz rozwój technologiczny w zakresie transportu szynowego. Projekt ma olbrzymie znaczenie dla przemysłu i transportu kolejowego – powiedział marszałek Adam Struzik.

 

Nowa aparatura dla Instytutu

Instytut Kolejnictwa działa na rzecz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakup nowej aparatury jest elementem szerszego programu IK, który obejmuje m.in. rozszerzenie bazy badawczej na okręgu doświadczalnym w Żmigrodzie. Obecnie IK bierze udział w projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i PKP PLK.  To wspólnie podjęte przedsięwzięcie jest dedykowane programowi wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej zwanej „BRIK” (Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej). Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia i osiągnięcia wyższej jakości badań oraz wzmocni współpracę sektora nauki i gospodarki. Pozwoli na rozwój nowych technologii i nowych rozwiązań konstrukcyjnych, zwiększy ofertę innowacyjnych produktów, przez co wpłynie na rozwój przemysłu oraz transportu szynowego.

Projekt „Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa” realizowany jest w ramach działania 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych. Całkowita jego wartość to ponad 9 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi  przeszło 4,7 mln zł.

 

Liczba wyświetleń: 389

powrót