Aktualności

Delegacje z Chin odwiedziły Mazowsze

2018.09.12 14:55 , aktualizacja: 2018.09.13 11:44

Autor: Marcin Rukat (KM), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Marszałek z przedstawicielem prowincji Jiangxi podają sobie dłonie. W tle falgi Polski i UE Przedstawiciel delegacji...
  • Członkowie delegacji z Jiangxi siedzą po jednej stronie stołu. Delegacja prowincji Jiangxi...
  • Marszałek wręcza przedstawicielowi Jiangxi obraz z wycinanką kurpiowską. W tle stoją flagi Polski i UE Marszałek Adam Struzik...
  • Przedstawiciel prowincji Jiangxi wręczył marszałkowi regionalną pamiątkę - czerwony zwój haftowanej tkaniny Przedstawiciel prowincji...
  • Przedstawiciel prowincji Hebei i marszałek pozują do zdjęcia na tle flag: polskiej, UE i flagi z godłem Mazowsza Przedstawiciel prowincji...
  • Członkowie delegacji z Hebei siedzą po jednej stronie stołu Delegacja prowincji Hebei...
  • Marszałek trzyma biały duzy wazon z wymalowanym niebieskim tuszem wzorem. Obok stoi przedstawiciel z Hebei Piękna pamiątka po gościach...
  • Marszałek wręcza przedstawicielowi z Hebei obrazek z widokiem warszawskiej starówki Goście z prowincji Hebei...

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik spotkał się z oficjalnymi delegacjami z Chińskiej Republiki Ludowej: delegacją Komitetu Komunistycznej Partii Chin prowincji Jiangxi oraz delegacją władz miasta Tangshan prowincji Hebei.

 

Mazowsze otwarte na współpracę

Na spotkaniu z delegacją Komitetu KPCh (której przewodniczył zastępca sekretarza KPCh Komitetu prowincji, Li Bingjun) omawiano możliwości nawiązania współpracy międzyregionalnej pomiędzy województwem mazowieckim a chińską prowincją Jiangxi, zwłaszcza w obszarze przedsiębiorczości. Marszałek Adam Struzik przedstawił potencjał gospodarczy oraz biznesowy województwa mazowieckiego. Wskazał na walory inwestycyjne Mazowsza, w tym możliwości adaptacji zagranicznych projektów gospodarczych na Mazowszu. Podkreślił przy tym gotowość samorządu do wsparcia konkretnych projektów chińskich inwestorów.

 

Tereny inwestycyjne

Obecny na rozmowach, wójt gminy Pomiechówek, Dariusz Bielecki zaprezentował strefy inwestycyjne swojej gminy, które są do dyspozycji i te przygotowywane do działalności przy udziale lokalnych władz samorządowych. Omówiono stan przygotowania obiektów. Podkreślono znaczne ułatwienie komunikacyjne, jakie zapewnia Międzynarodowe Lotnisko w Modlinie oraz możliwości akomodacji pracowników zagranicznych w pobliżu strefy inwestycji i ewentualnego przygotowania zawodowego.

 

Zainteresowanie budownictwem, przemysłem i technologiami…

W toku dyskusji – podczas której goście chińscy omówili potencjał gospodarczy prowincji – wskazano na duże zainteresowanie nawiązaniem współpracy z Mazowszem w ramach projektów inwestycyjnych z zakresu budownictwa, przemysłu (w tym meblarskiego) oraz technologii.

 

…a także przemysłem meblarskim

Podkreślając silną obecność firm prowincji Jiangxi na rynkach zagranicznych (w ponad 100 państwach na świecie), strona chińska wyraziła zainteresowanie nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami z Polski – zarówno w obszarze eksportu wysokogatunkowego drewna do Chin, jak i współpracy z firmami działającymi na polu badań i rozwoju oraz w obszarze wzornictwa przemysłowego.

Marszałek Adam Struzik podkreślił otwarcie na propozycje chińskich partnerów, deklarując przy tym wsparcie gospodarczych instytucji samorządu województwa, w tym Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

 

Miasto Tangshan prowincji Hebei

Spotkaniu przewodniczył zastępca burmistrza miasta Tangshan, Hu Guohui. Gościom z Chin towarzyszyli przedstawiciele Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów Państw Europy Centralnej i Wschodniej – Chiny. Omówiono możliwości nawiązania oraz intensyfikacji współpracy województwa mazowieckiego z obszarem metropolitalnym Tangshan na polu przedsiębiorczości.

Strona polska przedstawiła gościom województwo mazowieckie – strukturę samorządową, kulturę gospodarczą oraz działania samorządu województwa w obszarze gospodarczym – mogącym wspierać zagraniczne inwestycje na Mazowszu.

 

Silny sektor naukowo-badawczy Mazowsza

Marszałek Adam Struzik, wskazując na wiodące sektory przedsiębiorczości (rolnictwo, przemysł maszynowy, chemiczny i petrochemiczny oraz farmaceutykę) wyraził wstępne zainteresowanie władz samorządowych województwa nawiązaniem współpracy w tych obszarach. Podkreślono, że działalność inwestycyjna z partnerami z Chin mogłaby być wspierana przez mazowiecki silny sektor naukowo-badawczy.

 

Mazowsze dba o inwestorów

Podkreślono, że dogodne położenie geograficzne, poziom zamożności społeczeństwa, wysoki poziom edukacji i znaczne nakłady oraz zaawansowanie w obszarze badań i rozwoju sprawiają, że Mazowsze już obecnie jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestycji, a obecność stref inwestycyjnych na terenie województwa mazowieckiego pozwala na szybkie uruchomienie działalności. Pod tym względem marszałek Struzik zwrócił również uwagę na perspektywy dalszego rozwoju Międzynarodowego Lotniska w Modlinie i poinformował o rysujących się perspektywach realizacji projektów infrastrukturalnych na Mazowszu.

 

Możliwe obszary współpracy

Strona chińska wyraziła zainteresowanie nawiązaniem współpracy gospodarczej z regionem Mazowsza. Jako potencjalne obszary intensyfikacji relacji w pierwszym rzędzie wskazała sektor medyczny i rolno-spożywczy. Jednocześnie, zwracając uwagę na szybki rozwój gospodarczy miasta Tangshan (w obszarze transportu, budownictwa i rolnictwa) podkreślono rysujące się możliwości współpracy również w tych sektorach.

Odnosząc się do propozycji chińskich gości, marszałek Struzik wstępnie wskazał ogólne, potencjalne obszary wspólnego zainteresowania. Zwrócił m.in. uwagę na możliwości współpracy, jaką umożliwia Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Zasygnalizował również możliwość współdziałania w sektorze przemysłu farmaceutycznego i medycznego, sferze naukowo-badawczej oraz w obszarze rozwoju nowych technologii stosowanych w środkach transportu.

 

Mazowsze i miasto Tangshan

Biorąc pod uwagę podobieństwo lokalizacji geograficznej Mazowsza i konglomeracji miasta Tangshan (na skrzyżowaniu krajowych, ekonomicznych szlaków komunikacyjnych) strona chińska zaproponowała wspólną identyfikację obszarów i oczekiwań odnośnie wzajemnego gospodarczego zaangażowania. Wskazano na duże szanse powodzenia takiej współpracy. Zaproponowano również nawiązanie relacji na poziomie powiatów (w składzie delegacji chińskiej znaleźli się przedstawiciele władz powiatów Yu Tian i Luan Nan).

Strony uzgodniły plany kolejnych działań, w tym identyfikację obszarów i określenie możliwości dalszego działania.       

Liczba wyświetleń: 248

powrót