Aktualności

Oni są przyszłością Mazowsza

2018.09.27 09:50 , aktualizacja: 2018.10.03 15:07

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Zdjęcie zbiorowe laureatów Kapituła wyłoniła po trzech...
  • Na zdjęciu właściciel firmy II nagrodę przyznano firmie...
  • Marszałek przemawia podczas uroczystości na tle logotypu konkursu Gratulacje laureatom złożył...
  • Przedstawiciele firmy pozują z dyplomem i symbolicznym czekiem III nagroda przypadła...
  • Pozuje z dyplomem Dr Katarzyna Kurp otrzymała...

Po raz dziesiąty samorząd województwa tytułem „Innowator Mazowsza” nagrodził najbardziej kreatywnych naukowców i firmy. Wśród nich są m.in. nowatorskie rozwiązania z branży inżynieryjnej, rehabilitacji i medycyny.

 

Region dla kreatywnych

Mazowsze jest w czołówce najszybciej rozwijających się regionów Europy. Wpływ na to ma m.in. silne zaplecze naukowo-badawcze, dzięki któremu wielu kreatywnych ludzi ma szansę rozwijać, a przede wszystkim wdrażać w życie swoje pomysły. Jednak każda innowacyjna myśl wymaga dodatkowego wsparcia – m.in. finansowego, ale też doradczego. Dlatego od 10 lat samorząd województwa organizuje konkurs dla młodych naukowców i firm, by zachęcić ich do poszukiwania niszowych rozwiązań czy produktów.

 

– Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań to nadal zadanie, które nie przychodzi młodym firmom z łatwością. Ostatnie badania GUS-u pokazały, że w porównaniu do poprzednich lat wzrosła aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, ale nadal nie jest wysoka. Na Mazowszu to 22,4 proc. firm przemysłowych i 19,9 proc. firm usługowych. Często blokadą jest brak finansów, a także niewystarczająca wiedza np. na temat zdobywania patentów. Dlatego mamy poczucie, że warto wspierać rozwój kreatywnych przedsiębiorstw i naukowców. Sukcesy naszych dotychczasowych laureatów – np. Creotechu, utwierdzają nas, że warto ten konkurs organizować – podsumowuje marszałek Adam Struzik.

 

 

Dwie kategorie

Konkurs – jak co roku – organizowany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjny Młody Naukowiec i Młoda Innowacyjna Firma. Podczas dziesiątej edycji programu wpłynęło w sumie 55 zgłoszeń – 13 w kategorii dla firm i 42 – naukowców. Spośród nich kapituła po ocenie merytorycznej wyłoniła po trzech laureatów oraz przyznała wyróżnienia.

 

– Nagradzamy firmy i naukowców, ponieważ jesteśmy przekonani, że te dwie grupy muszą ze sobą współpracować i dzielić się innowacyjną myślą. Takie dobre praktyki są zawsze inspiracją, a przyznany tytuł i nagroda mogą być motywacją do sięgania po kolejne nowatorskie rozwiązania – dodaje marszałek Adam Struzik

 

Najlepsi naukowcy

W kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec przyznano I nagrodę (15 tys. zł) dr. Adamowi Oknińskiemu za pracę „Dobór parametrów i optymalizacja rakiet sondujących oraz ich zespołów napędowych”. II nagrodę (12,5 tys. zł) otrzymał dr Wojciech Krauze za pracę „Metoda numerycznej analizy fazowych mikroobiektów biologicznych w układzie tomografii optycznej z ograniczonym zakresem kątowym projekcji”, a III nagrodę (10 tys. zł) – dr Maciej Trusiak za pracę „Przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych z zastosowaniem transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby polowych optycznych metod pomiaru”. W tej kategorii przyznano aż pięć równorzędnych wyróżnień. Otrzymali je: dr Jakub Zawieska za pracę „Inteligentne miasta a cele polityki transportowej Unii Europejskiej”, dr Jakub Kaczmarski za pracę „Nanostruktura i właściwości transportowe cienkich amorficznych warstw In-Ga-Zn-O i ich zastosowanie w elektronice przezroczystej i elastycznej”, dr Katarzyna Kurp za pracę „Ferroelektryczne mieszaniny ciekłokrystaliczne o krótkim i długim skoku helisy”, dr Paweł Kogut za pracę „Metody modelowania i projektowania ultradźwiękowych układów drgających” oraz dr Marta Sobańska za pracę „Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu”.

 

Nagrodzone firmy

W kategorii Młoda Innowacyjna Firma I nagrodę (25 tys. zł) otrzymała firma QuickerSim Sp. z o.o. za rozwój oprogramowania do symulacji procesów cieplno-przepływowych oraz usługi konsultingowe. II nagrodę (15 tys. zł) przyznano firmie „Koordynacja” Strzecha Mariusz za produkty oferowane w branży rehabilitacji, ortopedii, podologii. III nagroda (10 tys. zł) przypadła firmie Salloytech Sp. z o.o. za technologię produkcyjną obróbki nadstopów niklu i stopów tytanu metodami niekonwencjonalnymi i procesami specjalnymi na potrzeby przemysłu lotniczego. W tej kategorii przyznano również wyróżnienie dla TogetherData Sp. z o.o. za zintegrowane i zautomatyzowane usługi z zakresu wzbogacania danych zgromadzonych w systemach informatycznych firm (systemy Business Intelligence i CRM).

 

Nagrody

Fundatorem nagród jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagroda ma nie tylko finansowy wymiar. Partnerzy konkursu: Agencja Promocyjna INVENTOR Sp. z o.o., 4 CF Sp. z o.o., Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A., JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. k., Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, YouNick Mint Sp. z o.o. oraz samorząd m.st. Warszawy – oferują wsparcie przy promocji nagrodzonych rozwiązań, konsultacje i doradztwo dotyczące m.in. wdrażania nowych technologii i pozyskiwania inwestorów, usprawnienie ewaluacji, a także warsztaty z prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Liczba wyświetleń: 458

powrót