Aktualności

Ponad 5,4 mln zł z UE na doposażenie szpitala w Płońsku

2018.10.16 13:05 , aktualizacja: 2018.10.16 13:53

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Przy stole umowę podpisują: radny Paweł Obermeyer, z-ca dyrektora MJWPU Elżbieta Szymanik, marszałek Adam Struzik, wicestarosta Anna Kierska i starosta Andrzej Stolpa Umowę podpisują: radny...
  • Przewodniczący Jan Mączewski i marszałek Struzik prezentują dyplom Pro Masovię dla powiatu...
  • Odznaczeni medalem Pro Masovia prezentują dyplomy Odznaczeni Medalem...

Nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna trafią do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt powiatu płońskiego otrzymał ponad 5,4 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014–2020.

 

Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, radny Paweł Obermeyer, starosta płoński Andrzej Stolpa i wicestarosta płoński Anna Dumińska-Kierska. W ramach projektu zostanie zakupionych 119 sztuk sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb SPZZOZ w Płońsku. Będzie to sprzęt medyczny służący do diagnostyki pacjentów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, z chorobami układu krążenia, układu oddechowego oraz z chorobami kostno-stawowo-mięśniowymi. Poza tym zakupione zostaną łóżka szpitalne na oddziały: rehabilitacyjny, kardiologiczny oraz reumatologiczny.

 

Samorząd blisko ludzi

Doposażenie oddziałów szpitalnych, szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zakładu diagnostyki obrazowej w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku oznacza poprawę jakości wykonywanych badań i prowadzonej diagnostyki, czyli podniesienie jakości świadczonych usług.

 – Podpisana dziś umowa na zakup sprzętu medycznego to wyraz troski samorządu powiatowego o jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Gratuluję starostwu powiatowemu w Płońsku skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych. Udowodniliście, że władze lokalne są blisko problemów zwykłych ludzi, wychodzą naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Nowa aparatura w szpitalu przyczyni się nie tylko do poprawy komfortu pracy personelu medycznego, ale przede wszystkim wzrostu satysfakcji pacjentów z otrzymywanej pomocy – mówił marszałek Adam Struzik.

 

Pro Masovia dla zasłużonych

Marszałek Adam Struzik wręczył też starostwu – z okazji świętowanego właśnie 20-lecia Powiatu Płońskiego – Medal Pamiątkowy Pro Masovia za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Medale otrzymało też 7 osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu płońskiego.  

 

 

Liczba wyświetleń: 202

powrót