Aktualności

Nowoczesne technologie w medycynie

2018.11.30 09:10 , aktualizacja: 2019.01.04 09:19

Autor: Eliza Śniegocka-Walkiewicz (ZD), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Członek zarządu Elżbieta Lanc podczas spotkania W spotkaniu na temat...
  • Grupa uczestników spotkania podczas rozmowy Dyskutowano także na temat...
  • Troje uczestników spotkania siedzi przy stole konferencyjnym Uczestnicy przedstawili...

O możliwościach rozwoju telemedycyny dyskutowano podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim w Warszawie.

 

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci Wolnego Kraju Związkowego Turyngii, Litwy oraz Mazowsza – członek zarządu Elżbieta Lanc, prof. Marek Niezgódka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie, wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Wiesław Malicki, a także przedstawiciele Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM.

 

Czym jest telemedycyna?

Jest to forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość.

Strony przedstawiły ogólne informacje na temat zastosowania telemedycyny w każdym z reprezentowanych krajów. Dyskutowano również na temat różnic i podobieństw zastosowania rozwiązań telemedycznych w różnych systemach opieki medycznej. Rozmawiano także o możliwościach rozwoju i perspektyw tej formy świadczenia usług medycznych oraz jej wpływu na poprawę jakości i dostępności opieki medycznej dla obywateli.

 

– Telemedycyna jest stosowana w wielu dziedzinach medycyny. Stosuje się ją coraz powszechniej w rehabilitacji audiologicznej oraz kardiologicznej. Tego typu rozwiązania pozwalają na opiekę nad pacjentem, bliżej jego miejsca zamieszkania, poza głównymi ośrodkami zdrowotnymi. Dzięki takim innowacyjnym rozwiązaniom, dostęp chorych do specjalistycznych usług zdrowotnych jest łatwiejszy i tańszy –  zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Uczestnicy spotkania podkreślali, że pomimo różnic w systematach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które obowiązują w poszczególnych krajach, rozwój innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze jest niezwykle ważny i potrzebny. Telemedycyna to dziś też szansa na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz rozwój współpracy pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi oraz podmiotami leczniczymi z różnych części Europy.

 

Teledemedycyna na Mazowszu

Jednym z przykładów zastosowania telemedycyny jest projekt realizowany przez Szpital Nowowiejski w Warszawie np. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie".

Przygotowane narzędzie wychodzi naprzeciw potrzebom dorosłych osób potrzebujących wsparcia oraz wykorzystuje nowoczesne rozwiązania w obszarze telemedycyny. Obszary w jakich przede wszystkim prowadzone są konsultacje to poradnia zdrowia psychicznego, uzależnienia od alkoholu, uzależniania od narkotyków, seksuologia oraz nerwice i lęki.

 

Liczba wyświetleń: 366

powrót