Aktualności

Obradowała Mazowiecka Rada Innowacyjności

2018.12.04 11:05 , aktualizacja: 2018.12.04 15:00

Autor: oprac.na podst. mat. Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • przy stole konferencyhnycm siedzą marszałek Adam Struzik (z mikrofonem w ręku) oraz przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Obradom przewodniczył...
  • sala obrad w urzędzie marszałkowskim, przy stołach siedzą członkowie rady Rada dyskutowała nad...
  • w rzędzie siedzą członkowie rady, przed nimi na stole leżą dokumenty Członkowie rady...
  • na pierwszym planie jeden z członków rady przy laptopie, w tle członek zarządu Janian Ewa Orzełowska oraz inni członowie rady W XX posiedzeniu...

Dyskusja nad ważnymi kwestiami rozwojowymi Mazowsza zdominowała XX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Obrady otworzył marszałek Adam Struzik.

 

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń pomiędzy nauką, biznesem i administracją. Uczestniczyli w nim m.in. członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, prof. Małgorzata Kujawińska z Politechniki Warszawskiej, dr. inż. Wojciech Krauze – laureat konkursu Innowator Mazowsza, prezes Youth Business Poland Adrian Migoń.

 

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, otwierając spotkanie, podkreślił ważną rolę samorządu Mazowsza w zakończonych sukcesem staraniach o nowy podział regionu na NUTS 2.

 

– Nowy podział statystyczny województwa umożliwi bardziej precyzyjne dopasowanie wsparcia publicznego do faktycznych potrzeb poszczególnych obszarów regionu, co pozwoli na lepsze planowanie działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi Mazowsza – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

 

O czym dyskutowano?

Omówiono m.in. udział Mazowsza w platformie tematycznej w obszarze rozwoju branży chemicznej (smart Chemistry Specialisation Strategy S3Chem) oraz działania podejmowane w ramach międzynarodowego projektu z programu Horyzont 2020 – C-Voucher (wsparcie dla przedsiębiorstw wypracowaniu nowego modelu biznesowego zgodnie z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego). Dokonano też przeglądu działań prowadzonych przez województwo mazowieckie na rzecz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji – podstawowego dokumentu określającego kierunki rozwoju  innowacyjności regionu. Członkowie rady dyskutowali też o nowym modelu współpracy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami wspomagający rozwój innowacji (ACTPHAST). Jego misją jest wspomaganie przedsiębiorstw wykorzystujących (lub planujących wykorzystać) technologie optyczne i fotoniczne w przemyśle. Podsumowaniem spotkania była prezentacja działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych popularyzujących innowacje w regionie, m.in. program akceleracyjny Przedsiębiorcze Mazowsze  wspierający nowatorskie firmy z Mazowsza. Na zakończenie podsumowano dotychczasowe konkursy, w tym m.in. dziesiątą edycję Innowatora Mazowsza oraz „Startuj z Mazowsza”.

Liczba wyświetleń: 235

powrót