Aktualności

Dobry rok dla subregionu płockiego

2019.02.18 09:20 , aktualizacja: 2019.02.20 12:40
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Stół prezydialny W Płocku odbyła się...

Na modernizację i budowę dróg, doposażenie i remonty w placówkach służby zdrowia oraz instytucjach kultury władze Mazowsza przeznaczą w 2019 r. jedną trzecią budżetu. Nie zabraknie także środków na programy wsparcia dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, a także mazowieckich jednostek OSP i na renowację zabytków.

 

– Tegoroczny budżet zapowiada się wyjątkowo ambitnie i prorozwojowo. Tylko na inwestycje przeznaczymy ponad miliard złotych. W subregionie płockim zrealizujemy wiele potrzebnych przedsięwzięć. Znaczne kwoty przeznaczymy na modernizację i budowę nowych dróg. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej będziemy mogli przeznaczyć część środków na programy wsparcia dla organizacji pozarządowych czy lokalnych samorządów – zauważa marszałek Adam Struzik.

 

Drogi

Wśród największych inwestycji drogowych planowanych na 2019 r. w subregionie płockim znalazły się: budowa obwodnicy Gąbina (4,2-kilometrowy odcinek) w ciągu drogi wojewódzkiej 577 relacji Łąck–Ruszki – (inwestycja współfinansowana ze środków unijnych); stworzenie ronda w miejscowości Wymyśle Polskie, w ciągu drogi wojewódzkiej 575; rozbudowa drogi wojewódzkiej 539 (2,3 km) na odcinku Blinno (powiat sierpecki)–granica województwa; rozbudowa dróg wojewódzkich 573, 583, 577 i 574. Trwają również prace nad rozbudową drogi wojewódzkiej 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże (powiat płocki). Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2019-2021. Prowadzone będą także prace remontowe. Obejmą one w sumie około 11 km dróg wojewódzkich.

 

Szpitale

Inwestycje nie ominą także szpitali – w tym wojewódzkiego w Płocku. W 2019 r. placówka zrealizuje następujące projekty: zakup aparatury i modernizacja infrastruktury dla AOS (Ambulatoryjnej Pomocy Specjalistycznej) i POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) – projekt realizowany w ramach RPO WM, sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z przyłączem elektrycznym i klimatyzatorami, rozbudowa systemów informatycznych E-zdrowie 2.0. Będą również środki na dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynku A (część wysoka i część niska), a także na rozbudowę i modernizację budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Z kolei szpital w Gostyninie-Zalesiu otrzyma środki na: przebudowę, nadbudowę istniejącego budynku warsztatów i garaży. Zmieni się sposób użytkowania części budynku, który zostanie dostosowany do potrzeb mycia i dezynfekcji środków transportu. Będą też pieniądze na wykonanie dokumentacji pod budowę nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej, oraz na dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w całodobowym oddziale terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Kultura

Muzeum Mazowieckie w Płocku otrzyma dofinansowanie na odtworzenie i rewaloryzację budynku zabytkowego przy ul. Kolegialnej oraz przebudowę przynależnych oficyn. Z kolei Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przeznaczy wsparcie na modernizację i adaptację na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Już na początku tego roku zarząd województwa postanowił przekazać dodatkowe środki na modernizację osprzętu elektro-akustycznego w Teatrze Dramatycznym w Płocku.

 

Programy wsparcia

W 2019 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy także środki na wsparcie dla organizacji pozarządowych. Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowychspółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa i pieniądze przeznaczone na renowację mazowieckich zabytków.

Liczba wyświetleń: 411

powrót