Aktualności

Sukces w zarządzaniu - znów jesteśmy najlepsi!

2019.03.08 09:55 , aktualizacja: 2019.04.05 09:01

Autor: Beata Amanowicz-Bednarek (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Waldemar Kuliński trzyma w ręku nagrodę - statuetkę dla urzędu marsząłkowskiego Nagrodę dla urzędu...
wspólne zdjęcie wszystkich laureatów konkursu Laureaci tegorocznej edycji...
dyplom dla urzędu, napis Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Diamentowa statuetka i...
na pierwszym planie diamentowa statuetka dla urzędu Diamentowa statuetka dla...

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zdobył nagrodę główną w XIX edycji prestiżowego Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Diamentową Statuetkę odebrał Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Waldemar Kuliński, podczas uroczystej gali, która odbyła się 4 marca 2019 r. w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.

 

Dla najlepszych

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, którego organizatorem jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ma wieloletnią tradycję – odbywa się już od 19 lat, a honorowy patronat nad nim objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Misją i celem konkursu jest propagowanie dobrych praktyk, promowanie wysokich standardów zarządzania ludźmi w organizacjach oraz wyróżnianie szczególnie innowacyjnych rozwiązań wpływających pozytywnie na jakość zarządzania zasobami ludźmi. Konkurs skierowany jest zarówno do dużych przedsiębiorstw i firm z sektora MŚP, jak również instytucji publicznych, które startują w odrębnych kategoriach konkursowych, rywalizując o równorzędne nagrody główne:

  • Złota Statuetka – dla dużych firm
  • Szafirowa Statuetka – dla małych i średnich firm
  • Diamentowa Statuetka – dla jednostek administracji publicznej.

Uczestnikom, którzy wykazali się innowacyjnymi osiągnięciami w określonych obszarach ZZL przyznawane są Bursztynowe Statuetki oraz wyróżnienia. Ponadto, wszystkie firmy oraz instytucje zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu zostają uhonorowane Certyfikatem „Profesjonalne ZZL”. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie i udokumentowanie konkretnych rozwiązań w zakresie standardów zarządzania zasobami ludzkimi, w tym wprowadzanych innowacji. Laureaci, których dokonania w dziedzinie ZZL zostały docenione przez kapitułę konkursu, mogą liczyć na ich popularyzację w publikacjach branżowych oraz podczas seminariów i konferencji organizowanych przez IPiSS, oraz w ramach działań komunikacyjnych podejmowanych przez patronów medialnych Konkursu.

 

Urząd to ludzie

Urząd marszałkowski otrzymał nagrodę w kategorii „Jednostki administracji publicznej”.

– Urząd to przede wszystkim ludzie. To ich kompetencje i kwalifikacje tworzą pozycję tej jednostki, i są one niezwykle ważne w świecie szybko zmieniających się przepisów i regulacji. Od ludzi i od ich zaangażowania zależy osiągnięcie przez zarząd, marszałka i sejmik sukcesu  – podkreślił Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Waldemar Kuliński.

– Ideą konkursu jest nagrodzenie tych organizacji, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania w zakresie zarządzania pracownikami. Doceniono nas m.in. za „Praktyki u marszałka”, Radę Dialogu Pracowniczego, działania prozdrowotne, a także możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych – zaznaczyła zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kadr i Płac w UMWM Wiesława Miecznikowska.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rywalizuje w konkursie Lider ZZL od 2014 r., otrzymując corocznie certyfikaty „Profesjonalne ZZL”. W tym roku odniósł szczególny sukces, który jest potwierdzeniem rosnącej efektywności współpracy kierownictwa i pracowników urzędu. Sukces ten jest powodem do radości, ale też źródłem motywacji do dalszego doskonalenia w tym obszarze.

 

 

– Przyznana nagroda jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji. Pracujemy bardzo intensywnie i międzyzespołowo, aby wskazywać pracownikom nowe możliwości rozwoju, nowe perspektywy dla efektywnej komunikacji czy współpracy. Na co dzień mamy świadomość jak wiele działań podejmujemy w urzędzie w obszarze zarządzania ludźmi, ale skalę naszych przedsięwzięć zobaczyliśmy szczególnie wyraźnie, gdy zebraliśmy wszystkie materiały na potrzeby konkursu. Diamentową Statuetkę traktujemy jako wyraz uznania ekspertów dla naszej pracy, ale też zobowiązanie wobec pracowników. Wciąż wiele pracy przed nami, ale mamy potwierdzenie, że kompas ustawiony jest we właściwą stronę – podkreśliła kierownik Wydziału Szkoleń i Rozwoju Kompetencji w Depertamencie Organizacji UMWM Agnieszka Surowiec.

 

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom tegorocznej edycji.

 

Artykuły powiązane

Urząd to ludzie - profesjonalni i zaangażowani

13-03-2019
To ich kompetencje i kwalifikacje budują pozycję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Docenił to Zarząd Województwa Mazowieckiego,wyróżniając listami gratulacyjnymi reprezentację osób, które stoją za ostatnim sukcesem - zdobyciem przez UMWM w Warszawie tytułu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
więcej

Liczba wyświetleń: 987

powrót