Aktualności

XXI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

2019.03.27 15:25 , aktualizacja: 2019.03.28 10:51

Autor: Piotr Dylewski (RF), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

przy sole prezydialnym siedzi marszałek Adam Struzik, przewodnioczący Mazowieckiej Rady Innowacyjności Nie ma odwrotu od...
fragment prezentacji nt. korzyści GOZ Prezentacja poświęcona...
przy stołach ustawionych w kształcie litery U siedzą członkowie Mazowioeckiej Rady Innowacyjności, w tle prezentacja na temat celów zrównoważonego rozowju regionu Rada dyskutowała m.in. o...

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Mazowieckiej Rady Innowacyjności dyskutowano m.in. o gospodarce w obiegu zamkniętym oraz o inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

 

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji wyników raportu firmy Deloitte pt. „Zamknięty obieg ­­– otwarte możliwości”, poświęconego problematyce gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce i na świecie.

 – Nie ma odwrotu od gospodarki o obiegu zamkniętym. Gospodarka europejska, w tym mazowiecka musi być gotowa na wyzwania, jakie niesie za sobą gospodarka o obiegu zamkniętym ­– podkreślił przewodniczący spotkania marszałek Adam Struzik.

 

Co oznacza inteligentna specjalizacja?

Uczestnicy dyskutowali także o przyszłości regionalnej inteligentnej specjalizacji. Jej wdrożenie było warunkiem uzyskania środków UE na wspieranie innowacyjności w latach 2014-2020. W kolejnym okresie programowania prawdopodobnie zyska na znaczeniu, dlatego niezbędna może być jej aktualizacja. Zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji region identyfikuje dziedziny, w których ma największy potencjał rozwojowy i na nich koncentruje działania związane z rozwojem innowacyjności i przedsiębiorczości. Mazowiecka inteligentna specjalizacja jest zawarta w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.

 

Mazowsze w kolejnej perspektywie finansowej

Przedstawiono wnioski z przeprowadzonego przeglądu specjalizacji oraz zasygnalizowano potrzebę dostosowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do wymagań kolejnej perspektywy finansowej. Marszałek podkreślił znaczenie podziału statystycznego Mazowsza na dwa regiony NUTS2. Wyodrębnienie regionu mazowieckiego regionalnego jest kluczowe w kontekście perspektywy 2021–2027, jeśli Mazowsze ma zyskać realną szansę na zniwelowanie dysproporcji rozwojowej. Omówiono też wyniki oceny działalności akredytowanych instytucji otoczenia biznesu oraz plany związane z dalszym rozwojem mazowieckiego ekosystemu instytucji wsparcia. Na zakończenie posiedzenia przedstawiono aktualny stan realizacji projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy – S3Chem” w ramach programu Interreg Europe.

Liczba wyświetleń: 321

powrót