Aktualności

Znamy liderów cyfryzacji w regionie

2019.04.15 10:55 , aktualizacja: 2019.04.16 13:29

Autor: Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Gratulacje i dyplom od sekretarza województwa - dyrektora urzędu Waldemara Kulińskiego odbiera prezydent Legionowa Roman Smogorzewski Prezydent Legionowa, Roman...
  • W rzędzie stoją przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim z Ewą Janczar, zastępcą dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Przedstawiciele Starostwa...
  • z dyplomem w ręku stoi starosta pruszkowski Krzysztof Rymuza, obok przedstawiciele urzędu marszałkowskiego Trzecie miejsce w konkursie...
  • w sali konferencyjnej urzędu marszałkowskiego obok siebie stoją Sekretarza województwa - dyrektor urzędu Waldemar Kuliński, przedstawiciele Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii – dyrektor Krzysztof Mączewski (trzyma dyplom dla Mińska Mazowieckiego)oraz zastępca dyrektora Ewa Janczar Sekretarza województwa -...

Samorząd Województwa Mazowieckiego  od lat działa na rzecz zapewnienia mieszkańcom regionu dostępu do wiedzy i  cyfrowych usług. Szczególny nacisk kładziony jest na transfer wiedzy oraz podnoszenie umiejętności informatycznych i informacyjnych wśród mieszkańców, przedsiębiorców i urzędników, a także na przekazywanie informacji o możliwościach faktycznego wykorzystywania usług i rozwiązań cyfrowych. Ważną rolę w tych działaniach zajmują samorządy lokalne. I to właśnie do nich skierowany był konkurs Samorządowy Lider Cyfryzacji”, w ramach którego wyłaniane są te jednostki, których dokonania w sferze cyfryzacji wyróżniają się na tle innych.

 

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 7 jednostek. Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów i przyznała jedno wyróżnienie:

  • I miejsce – Urząd Miasta Legionowo,
  • II miejsce – Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim,
  • III miejsce – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.

Wyróżnienie otrzymała Stacja Muzeum.

 

Laureaci odebrali nagrody i dyplomy z rąk Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Waldemara Kulińskiego. Gratulacje przyjęli też od kierujących Departamentem Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w UMWM w Warszawie – dyrektora Krzysztofa Mączewskiego oraz zastępcy dyrektora Ewy Janczar.

 

Cyfryzacja regionu

Jest to jedno z działań przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszania dysproporcji rozwoju w województwie. W „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego do 2020 r.” określono cztery inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli obszary o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego. Spośród nich za najistotniejsze dla rozwoju ekonomicznego uznać należy inteligentne systemy zarządzania, natomiast jeżeli chodzi o technologie, wiodące to technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

Idea konkursu

Priorytetem było wyłonienie jednostki, której dokonania w sferze cyfryzacji wyróżniają się na tle innych. Równie ważne było ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej jednostki oraz promocja działań z obszaru cyfryzacji wśród mieszkańców.

W konkursie mogła wziąć udział jednostka z terenu województwa mazowieckiego, która zaprezentowała swoje innowacyjne osiągnięcia w dziedzinach: wprowadzenia e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców, wdrożenia elektronicznych systemów dziedzinowych, systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją.

 

Nagodzone projekty

ZwycięzcaUrząd Miasta Legionowo – zaprezentował stronę internetową, na której mieszkańcy mogą uzyskać szeroki wachlarz informacji codziennych oraz załatwić część spraw urzędowych dzięki wprowadzeniu e-usług i elektronicznych formularzy. Strona internetowa jest utrzymana w stonowanej kolorystyce, a wyszukiwanie informacji odbywa się w sposób intuicyjny. Dostępna jest też bogata oferta kulturalna dla mieszkańców w postaci kalendarza z zaznaczonymi wszelkimi wydarzeniami.

Zdobywca II miejscaStarostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim – przedstawiło do oceny system informacji przestrzennej, poprzez który możliwe jest wykonanie czynności urzędowych na poziomie interakcji dwukierunkowej oraz transakcyjnym (np. zakup operatów geodezyjnych). Portal prezentuje informacje geograficzne z powiatu mińskiego, a dzięki podłączonym usługom zewnętrznym umożliwia nawet wyświetlanie zdjęć poziomu ulicy.

Nagrodzone III miejscem Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – również zaprezentowało system informacji przestrzennej, który opiera się na tym samym rozwiązaniu technicznym, jak w powiecie mińskim. Interaktywna mapa zawiera wiele funkcjonalności oraz bogaty zbiór dostępnych, podłączonych zewnętrznych usług danych przestrzennych.

Wyróżniona Stacja Muzeum – pomimo odmiennego niż nagrodzone urzędy zakresu działalności placówki, komisja konkursowa wysoko oceniła sposób prezentacji zbiorów udostępnianych zwiedzającym. Dzięki cyfryzacji zasobów muzealnych powstała strona internetowa, prezentująca zdjęcia archiwalne oraz współczesne taboru kolejowego, pracy kolejarzy, budynków obsługi ruchu kolejowego, dokumentacji technicznej czy też eksponaty w technologii 360 stopni. Można też zapoznać się z mapami prezentującymi schematy linii kolejowych oraz zdjęciami zniszczeń wojennych infrastruktury kolejowej. Na platformie cyfrowej zgromadzono blisko 4 tys. eksponatów.

Liczba wyświetleń: 431

powrót