Aktualności

Spotkanie samorządowców w Radomiu

2019.04.26 09:10

Autor: Joanna Wołczyńska (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Przemawia stojąc z moikrofonem Do aplikowania o...
  • Widok na ludzi na sali konferencyjnej Spotkanie miało miejsce w...
  • Sala konferencyjna, w tle przemawiający wicemarszałek Wicemarszałek Rafał...

O możliwościach pozyskiwania środków unijnych mogli dowiedzieć się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z subregionu radomskiego. W wydarzeniu uczestniczył również wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Jakie środki?

Spotkanie, które odbyło się w radomskiej delegaturze urzędu marszałkowskiego, było odpowiedzią na potrzeby samorządowców. Padło wiele pytań, a prelegenci wyjaśnili szereg wątpliwości uczestników. Zostały poruszone między innymi kwestie możliwości pozyskiwania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeden z głównych tematów dotyczył tworzenia i finansowania Centrów Integracji Społecznej, a więc miejsc, w którym pomaga się osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. To osoby niepełnosprawne, trwale bezdomne lub te, które opuściły zakłady karne.

– Samorząd województwa posiada środki na utworzenie takiego miejsca, czyli wyposażenie go, zakup materiałów, urządzeń służących do reintegracji społecznej i zawodowej osób w trudnej sytuacji życiowej. W takim centrum jest możliwość na nowo nauczyć się funkcjonowania, gospodarowania własnym czasem, pieniędzmi, nauczenia się zawodu przy wsparciu specjalistów – tłumaczy Robert Gajewski z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Trwają nabory

Istotnym punktem spotkania była informacja o aktualnych naborach, które ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. W tym roku można jeszcze pozyskać fundusze na działania dotyczące: informatyzacji administracji publicznej, ograniczenie niskiej emisji czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby powyżej 25. roku życia.

– Wszystkim nam powinno zależeć na tym, abyśmy pozyskiwali jako samorządowcy, gospodarze tej ziemi, jak najwięcej środków dostępnych w ramach zarówno funduszy unijnych, jak i bezpośrednich środków z samorządu województwa mazowieckiego. Działając razem mamy szansę uzyskać wsparcie – wyjaśnia Rafał Rajkowski.

Liczba wyświetleń: 369

powrót