Aktualności

Forum Miast i Regionów dla Bałkanów

2019.06.07 13:05 , aktualizacja: 2019.06.13 13:40

Autor: Rafał Bobrowski (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Plakat ze zdjęciem i opisem inwestycji Jeden z elementów wystawy...
  • Stoisko ogląda Janina Ewa Orzełowska Stoisko jednego z...
  • Goście uroczystości Otwarcie Forum Miast i...
  • Widok na salę obrad Uczestnicy Forum, fot....

W Rzeszowie spotkali się delegaci państw z Bałkanów Zachodnich (część krajów byłej Jugosławii) oraz przedstawiciele polskich władz i Unii Europejskiej. Forum służyło zacieśnianiu relacji, które docelowo mają doprowadzić do przyjęcia tych państw w struktury Unii Europejskiej.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Wspólny cel…

Forum jest jednym z przystanków na drodze, którą kraje takie jak republiki Albanii,
Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii muszą przejść, aby cieszyć się pełną integracją ze Wspólnotą Europejską. Jak podkreśla członek zarządu Janina Ewa Orzełowska, samorząd Mazowsza przychylnie zapatruje się na tego typu działania. Mogą one przynieść w przyszłości wymierne korzyści dla naszego regionu.

– Taka inicjatywa jest potrzebna nam wszystkim. Na zacieśnianiu relacji i wymianie wzajemnych doświadczeń skorzysta nie tylko cała Unia, ale przede wszystkim poszczególne regiony. Mazowsze ma wiele do zaoferowania i jednocześnie jest otwarte na poznawanie praktyk i tradycji kulturowych innych regionów oraz współpracę gospodarczą, nie tylko w zakresie turystyki, ale i rolnictwa – powiedziała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

… i wspólne sprawy

Dwudniowe forum obfitowało w dyskusje dotyczące istotnych dla tej części Europy kwestii. Pierwszy dzień podzielono na trzy panele. Rozpoczęto od wykładu dotyczącego wsparcia Bałkanów Zachodnich w dążeniu do integracji europejskiej i transformacji gospodarczej. Sesja na temat współpracy terytorialnej poruszała motyw kooperacji gospodarczej opartej na wiedzy (w tym nauki, technologii i innowacyjnych projektach) zarówno na półwyspie bałkańskim, jak również na linii Bałkany–UE. Z kolei sesja pt. Via Carpatia, dotyczyła kluczowego transeuropejskiego korytarza transportowego, mogącego w niedalekiej przyszłości trwale połączyć Europę północną z południową.

Drugiego dnia odbyły się dwie równoległe sesje: ministerialna i samorządowa. Ta druga prowadzona była przez Związek Miast Polskich, Związek Województw RP i sieć stowarzyszeń władz lokalnych w Europie Środkowo-Wschodniej NALAS. Omawiano potencjalny wkład  samorządów lokalnych z Europy Południowo-Wschodniej do Regionalnego Obszaru Gospodarczego, a także jakość lokalnych usług publicznych w krajach Bałkanów Zachodnich. Rozmawiano także na tematy gospodarcze, w tym również o szansach i wyzwaniach skutecznego odchodzenia od polityki węglowej. 

Uczestnicy forum mogli również podziwiać wystawę fotograficzną dotyczącą efektu wdrażania funduszy unijnych.

 

Liczba wyświetleń: 157

powrót