Aktualności

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw w subregionie ciechanowskim

2019.07.11 12:40 , aktualizacja: 2019.07.12 11:36
Autor: opr. Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Umowę podpisują samorządowcy z gminy Płońsk Dofinansowanie otrzymały...
Pamiątkowe zdjęcie z wójtem i sekretarzem gminy Baboszewo Pieniądze otrzyma także...

W kwietniu zakończył się nabór wniosków, teraz samorządowcy podpisują umowy. W subregionie ciechanowskim podpisywanie umów na dofinansowania z Mazowieckiego Instrument Aktywizacji Sołectw zainaugurował powiat płoński.

 

Na co można przeznaczyć środki?

O środki z budżetu Mazowsza gminy będą mogły ubiegać się na zadania o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym istotne dla społeczności sołectwa w pięciu obszarach:

  • ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych,
  • remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów i sal zabaw,
  • zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem,
  • remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek oraz innych miejsc, obiektów, instalacji i infrastruktury użyteczności publicznej,
  • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).

Przy realizacji projektów, wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.

 

W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

 

 

– Już po raz drugi uruchomiliśmy program aktywizacji naszych mazowieckich sołectw. Gminy mogły ubiegać się o wsparcie na realizację zadań istotnych dla ich mieszkańców. Dzięki pieniądzom z budżetu województwa powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe czy zmodernizowane będą świetlice wiejskie. Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla mieszkańców naszego regionu są te drobne inwestycje, dlatego w tym roku wsparcie otrzymało aż 1178 sołectw – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Powiat płoński

W powiecie płońskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 38 sołectw z 9 gmin – Joniec, Baboszewo, Naruszewo, Dzierzążnia, Czerwińsk nad Wisłą, Płońsk, Raciąż, Załuski oraz Nowe Miasto. W Naruszewie powstanie plac zabaw, Baboszewo kupi maszyny do pielęgnacji i utrzymania stadionu sportowego oraz terenów zielonych w sołectwie, oświetlenie uliczne z zasilaniem fotowoltaicznym i hybrydą wiatrową pojawi się w sołectwie Zdunowo… Ale dofinansowanych inwestycji jest znacznie więcej – w sumie do subregionu trafi ponad 360 tys. zł na 38 projektów.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 15 kB, Liczba pobrań: 26

Liczba wyświetleń: 82

powrót