Aktualności

Zabytki z regionu płockiego odzyskają dawny blask

2019.08.26 14:00 , aktualizacja: 2019.08.26 14:27

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • marszałek Adam Struzik i ks. kan. Mariusz Oryl - proboszcz parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu oglądają zabytki w kościele parafialnym ks. kan. Mariusz Oryl -...
 • marszałek Adam Struzik, proboszcz kościoła parafialnego w Dobrzykowie trzymają certyfikat Marszałek Adam Struzik,...
 • Samorząd Mazowsza wesprze...
 • na stole prezydialnym leżą w trzech rzędach certyfikaty „Cenny zabytek” Certyfikat „Cenny zabytek”...

Kościół parafialny św. Trójcy w Wyszogrodzie, katedra w Płocku czy kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie, odrestaurowanie figury Chrystusa i obrazu Przemienienia Pańskiego w kościele pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu to cztery z 14 perełek architektury z subregionu płockiego, które zdobyły dofinansowanie z budżetu Mazowsza i mogą pochwalić się certyfikatem „Cenny zabytek”. Samorząd województwa na ratowanie mazowieckich zabytków przeznaczył w tym roku w sumie 6 mln zł, z czego 900 tys. zł trafi do subregionu płockiego.

 

Certyfikat „Cenny zabytek” przyznawany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Oznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla naszego regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne.  

 

– Tegoroczny nabór do naszego programu zabytkowego cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Beneficjenci we wnioskach ponad czterokrotnie przekroczyli kwotę, którą w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel.  To pokazuje, jak ważną rolę w ratowaniu zabytków odgrywa wsparcie z budżetu Mazowsza. Często jest to jedyna szansa na ich odnowienie i zachowanie dla kolejnych pokoleń. Zdajemy sobie sprawę, że przeprowadzenie remontów czy renowacji historycznych obiektów wymaga dużych nakładów finansowych. Dlatego pomagamy ­– podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Kto stanął w konkursowe szranki?

Do tegorocznego naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgłoszono 172 wnioski na łączną kwotę ponad 26 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły kościelne osoby prawne oraz samorządy. Ostatecznie komisja konkursowa po ocenie formalnej i merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 6 mln zł dotacji 83 zabytkom z Mazowsza.

 

Lista inwestycji z subregionu płockiego, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza:

 • remont konstrukcji budynku kościoła parafialnego w Płocku Trzepowie – etap II (40 tys. zł),
 • remont dachu w budynku przy ul. Kolegialnej 8 w Płocku dawny Hotel Polski (80 tys. zł),
 • prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym stanowiącym wyposażenie zabytkowego kościoła w Płocku – Radziwiu – etap II (60 tys. zł),
 • remont ścian budynku kościoła parafialnego Świętej Trójcy w Wyszogrodzie (70 tys. zł),
 • prace konserwatorskie i restauratorskie przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej „Domu pod Opatrznością”, siedziby Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego w Płocku (50 tys. zł),
 • remont konstrukcji więźby, wymiana pokrycia dachu dzwonnic i wieży oraz wykonanie instalacji odgromowej i odprowadzenia wody deszczowej budynku kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała w Sobowie (70 tys.),
 • konserwacja dekoracji malarskich i renowacja wypraw tynkarskich wnętrza kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie – etap I (60 tys. zł),
 • prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia bazyliki katedralnej w Płocku: ławki (80 tys. zł),
 • prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy wzmocnieniu historycznej konstrukcji ścian i więźby dachowej Kościoła Parafialnego z 1775 r. w Dobrzykowie (60 tys. zł),
 • remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie (70 tys. zł),
 • remont elewacji kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Rokiciu z badaniami konserwatorskimi – etap I  Remont elewacji wschodniej – prezbiterium z zakrystią (70 tys. zł),
 • zabezpieczenie zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Trójcy w Sikorzu przed wpływem opadów atmosferycznych na dach, mury i osiadanie fundamentów – II etap (60 tys. zł),
 • remont kamienicy położonej w Płocku przy ul. Kościuszki 1 (90 tys. zł),
 • prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609 – 1613) w kościele pw. św. Stanisława w Drobinie – etap II (30 tys. zł).

 

Wnioskodawcy mogli zyskać pieniądze m.in. na badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków, modernizacje różnych instalacji czy zakup materiałów budowlanych.

 

 

Liczba wyświetleń: 430

powrót