Aktualności

Delegacja z województwa bratysławskiego na Mazowszu

2019.08.26 13:30 , aktualizacja: 2019.08.28 14:38

Autor: oprac. Urszula Sabak-Gąska, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Widok na lewą stronę stołu. Obok iebie siedzi pięć osób. W środki siedzi Elżbieta Lanc, która mówi coś, patrząc na przeciwną stronę stołu. Na pierwszym planie widać proporczyki Polski i Słowacji. Od lewej: Mariusz...
  • Obok siebie przy stole siedzą Elżbieta Lanc i Marcin Wajda, oboje uśmiechają się i patrzą przed siebie przy okazji tej wizyty obie...
  • Trzy osoby - kobieta i dwóch mężczyzn, jeden w oklularach - siedzą obok siebie po jednej stronie stołu. Wszyscy uśmiechają się i patrzą przed siebie Przedstawiciele delegacji z...
  • Wiceprezydent Alzbeta...
  • W Płocku delegacja...
  • Goście mieli również okazję...

Z wizytą na Mazowsze przybyła delegacja Samorządowego Województwa Bratysławskiego z wiceprezydent Alzbetą Ozvaldovą na czele. Przyjęła ich członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

 – Bardzo nam miło gościć Państwa na Mazowszu. Jestem przekonana, że nawiążemy współpracę w wielu nowych obszarach – przywitała gości członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń w związku z przygotowaniami Mazowsza do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027 w obszarze polityki spójności, projektowanie regionalnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych Mazowsza, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, ustalanie strategicznych priorytetów dla projektów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych po 2020 r., proces wyboru projektów, wymiana poglądów nt. wyboru wskaźników wychodzących poza PKB do oceny poziomu rozwoju regionów europejskich.

 

Z gośćmi ze Słowacji spotkał się też marszałek Adam Struzik.

 – Województwo mazowieckie i Samorządowe Województwo Bratysławskie z racji tego, że są regionami stołecznymi i spotykają się z podobnymi problemami powinny mówić jednym głosem w Unii, walcząc o jak najlepsze zasady w nowej perspektywie finansowej – mówił marszałek Adam Struzik.

 

Podczas spotkania w urzędzie stronie słowackiej zaprezentowano doświadczenia Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Goście mieli również okazję zapoznać się z efektami rewitalizacji przy wykorzystaniu środków unijnych w Warszawie oraz w Płocku, gdzie gości przyjął Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. W Płocku delegacji Samorządowego Województwa Bratysławskiego przedstawiono zrealizowane projekty na przykładzie obiektów zrewitalizowanych przy ul. Tumskiej i ul. Kwiatka, Muzeum Żydów Mazowieckich oraz nabrzeża wiślanego.

 

W skład delegacji Samorządowego Województwa Bratysławskiego weszli: Alzbeta Ozvaldova – wiceprezydent Samorządowego Województwa Bratysławskiego, Michal Beniac – zastępca dyrektora Rozwoju Regionalnego, Strategii i Zarządzania Projektami, Martin Hakel – kierownik Wydziału ds. Rozwoju Regionalnego i Strategii, Tomas Teleky – kierownik ds. Unii Europejskiej – Biuro Samorządowego Województwa Bratysławskiego w Brukseli.

Ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego w spotkaniu uczestniczyli: Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Mariusz Frankowski – dyrektor MJWPU, Emilia Jędrej – zastępca dyrektora WUP, Andrzej Żuk – kierownik Wydziału Współpracy z Zagranicą w Kancelarii Marszałka.

 

Wieloletnia współpraca

Porozumienie o współpracy między województwem mazowieckim a Samorządowym Województwem Bratysławskim zostało podpisane 12 listopada 2014 r. Współpraca międzyregionalna obu regionów skupia się wokół spraw gospodarczych i handlowych, (szczególnie pomiędzy izbami przemysłowo-handlowymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami) oraz na zagadnieniach z dziedziny kultury, turystyki, ochrony środowiska, transportu i komunikacji. Przedstawiciele obu województw współpracują ze sobą także na Forum UE. Teraz przy okazji tej wizyty obie strony mają nadzieję na zacieśnienie współpracy i identyfikację nowych obszarów działania.

 

Samorządowe Województwo Bratysławskie

Samorządowe Województwo Bratysławskie jest regionem okołostołecznym z siedzibą w Bratysławie. Leży w południowo-zachodniej części Słowacji. Graniczy z Austrią i Węgrami oraz Województwem Trnawskim. Region leży u podnóża Małych Karpat, a ich południowe zbocza porośnięte są najbardziej znanymi słowackimi winnicami. Przez region przepływa Dunaj. Najważniejsze miasta to Malacky, Pezinok, Senec. Centrum administracyjnym, przemysłowym i kulturalnym regionu jest Bratysława, stolica państwa.

 

 

Liczba wyświetleń: 281

powrót