Aktualności

Ponad 1,4 mln zł na ekologiczne działania w gminach Sadowne i Kosów Lacki

2019.09.04 15:15 , aktualizacja: 2019.09.04 15:48

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Członkowie zarządu  Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beheficjent trzymają w ręku symboliczny czek opiewający na kwotę 1,4 mln zł Projekt będzie realizowany...

Mieszkańcy gmin Sadowne (pow. węgrowski) i Kosów Lacki (pow. sokołowski) wymienią swoje stare piece lub kotły na nowoczesne źródła ciepła. Dodatkowo w ramach projektu przewidziano w 133 gospodarstwach domowych budowę instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych. Projekt znalazł się na liście rankingowej i otrzyma przeszło 1,4 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

 

Umowę w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz wójt gminy Sadowne Waldemar Cyran.

 

– Podpisy złożone, formalności dokonane, a teraz czas zacząć realizować unijny projekt na ponad 1,4 mln zł dofinansowania z RPO WM 2014 –2020. Fundusze unijne cały czas zmieniają na lepsze i budują nasze województwo dla naszych Mazowszan. Gminie Sadowne, jako beneficjentowi, życzę udanej realizacji i sprawnego rozliczenia projektu – zaznaczyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

– Wszyscy doświadczmy tego, jak bardzo zmienił się klimat na przestrzeni ostatnich lat. Stopniowa i systematyczna eliminacja z użytku starych, wysłużonych pieców pozwoli na redukcję emisji niepożądanych substancji w powietrzu. Skuteczna walka ze zmianami klimatycznymi to jedno z głównych zadań samorządu Mazowsza. Dzięki funduszom unijnym możemy wesprzeć mazowieckie gminy w modernizacji infrastruktury grzewczej, a tym samym mieć wpływ na lepsze i czystsze powietrze w regionie – mówiła członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Projekt będzie realizowany w 133 gospodarstwach domowych, w których nie ma technicznej możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Stare piece i kotły zastąpią automatyczne kotły na biomasę, gazowe, elektryczne, olejowe i zgazowujące drewno. Dodatkowo zamontowanych będzie 47 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – 18 instalacji fotowoltaicznych oraz 29 kolektorów słonecznych. Pokryją one w całości zapotrzebowanie na energię cieplną, a także częściowe zapotrzebowanie na energię energetyczną danego budynku.

 

Po zrealizowaniu projektu w gminach Sadowne oraz Kosów Lacki nastąpi redukcja emisji CO2. Na zastosowaniu ekologicznych rozwiązań zyskają także mieszkańcy – zmniejszą się bowiem koszty związane z ogrzewaniem i zużywaniem energii.

 

Liczba wyświetleń: 228

powrót