Aktualności

Gmina Myszyniec wymieni piece

2019.09.16 14:00 , aktualizacja: 2019.09.16 15:40

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Dzięki unijnemu wsparciu...

Gmina Myszyniec walczy o czyste powietrze. Dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcy będą mogli wymienić stare piece na nowe. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 800 tys. zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020.

 

Umowę w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz burmistrz gminy Myszyniec Elżbieta Abramczyk i skarbnik Agata Kobus.

– Cieszę się, że coraz bardziej zwracamy uwagę na ochronę środowiska. W ramach projektu w 35 indywidualnych gospodarstwach domowych stare kotły zostaną wymienione na nowe, wykorzystujące biomasę. Dwanaście z nich będzie miało zbiorniki ciepłej wody. Oprócz tego zamontowanych zostanie 10 instalacji fotowoltaicznych. Dzięki podpisanej dziś umowie mieszkańcy gminy Myszyniec będą mogli oddychać czystszym powietrzem – mówiła członek zarządu Elżbieta Lanc.

Warto dodać, że 12 gospodarstw z tego projektu będzie miało zbiorniki ciepłej wody. Oprócz tego zamontowanych zostanie 10 instalacji fotowoltaicznych.

– Realizacja tej inwestycji nie tylko ograniczy emisję zanieczyszczeń i poprawi jakość powietrza, ale też pozwoli obniżyć koszty ogrzewania oraz zużycia energii cieplnej w budynkach objętych projektem. Gratuluję gminie Myszyniec zyskania dofinansowania na tak ważne zadanie – powiedziała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Projekt otrzyma unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Liczba wyświetleń: 185

powrót