Aktualności

Rusza mazowiecki program in vitro. Umowy z wykonawcami podpisane

2019.09.26 13:30 , aktualizacja: 2019.10.08 14:54

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Umowy podpisują marszałek Adam Styruzik i przedstaawiciele płockiej kliniki Gravida Pobierz: Umowy podpisują marszałek Adam Styruzik i przedstaawiciele płockiej kliniki Gravida Marszałek Adam Struzik...

Marszałek Adam Struzik podpisał umowę z przedstawicielami płockiej kliniki, która została wybrana do realizacji mazowieckiego programu in vitro. Program obejmie 440 par. W sumie władze Mazowsza przeznaczyły na ten cel blisko 6,7 mln zł.

 

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Mazowsza, którzy mimo podjęcia wielu prób nie mogą mieć dzieci. Od dziś mogą oni zgłaszać się do płockiego ośrodka leczenia bezpłodności Gravida. We wtorek umowy zawarliśmy już z klinikami warszawskimi. Mazowiecki program in vitro właśnie wchodzi w fazę realizacji – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Warto również pamiętać, że w 2017 r. uruchomiliśmy program Naprotechnologii. To od mieszkańców Mazowsza zależeć będzie, z którego programu skorzystają.

 

Jakie ośrodki będą realizowały program in vitro?

 

Pary z Mazowsza mogą liczyć nawet na 80 proc. dofinansowania długotrwałej i kosztownej procedury. Zarząd województwa spośród dziesięciu klinik, które się zgłosiły, wybrał trzy, w których program będzie realizowany: Medi Partners Sp. z o.o. z Warszawy, Centrum Zdrowia Warszawa Sp. o.o. i Gravida Sp. z o.o. z Płocka.

W związku z tym, że koszty przedstawione w wybranych ofertach były dużo niższe od szacowanych, z programu skorzysta więcej par. W efekcie środki przeznaczone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pozwolą na przeprowadzenie 1322 procedur zapłodnienia pozaustrojowego, które obejmą około 440 par z województwa mazowieckiego przy założeniu, że jedna para skorzysta z trzech procedur. Przeprowadzonych będzie również 20 procedur mrożenia komórek jajowych przed leczeniem gonadotoksycznym.

 

Co będzie objęte dofinansowaniem?

Program samorządu województwa  będzie realizowany w latach 2019–2022. To ważna inicjatywa, dzięki której mieszkańcy Mazowsza zyskają większy dostęp do usług medycznych w obszarze leczenia niepłodności. W ramach programu będą dofinansowane nie tylko procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Dodatkowo dofinansowane będą procedury pobrania i zamrożenia komórek jajowych uczestniczek przed leczeniem gonadotoksycznym. Jest to ważna informacja dla kobiet, które z powodu choroby nowotworowej lub innej choroby uszkadzającej płodność będą musiały poddać się leczeniu niekorzystnie wpływającemu na ich płodność.

Chętni otrzymają dofinansowanie do usług w ramach procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz nadzór nad rozwojem zarodków. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego będzie realizowana zarówno z wykorzystaniem własnych gamet pary uczestniczącej w programie, jak również z gamet pobranych od anonimowego dawcy, jeżeli będą takie wskazania medyczne. Usługi związane z procedurą zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem gamet od anonimowego dawcy, jeżeli nie mieszczą się w usługach przewidzianych do dofinasowania w ramach programu, będą finansowane przez uczestników programu. Przewidywana wysokość dofinansowania, na które może liczyć para, będzie się wahać w przedziale 5,2 –15,6 tys. zł. Wsparcie dotyczyłoby 3 prób przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Ponadto każdej uczestniczce w ramach programu przed leczeniem gonadotoksycznym zostanie zrefundowana procedura mrożenia komórek jajowych, maksymalnie do kwoty 2,8 tys. zł.

 

Do kogo skierowana inicjatywa?

Program skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego (osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do programu). Ponadto osoby (pary), które chcą wziąć udział w programie powinny m.in. mieć powyżej 20 lat oraz posiadać stwierdzoną i potwierdzoną dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Z kolei kobiety aplikujące do programu w celu zamrożenia komórek jajowych przed leczeniem gonadotoksycznym powinny posiadać stwierdzoną i potwierdzoną dokumentacją medyczną chorobę nowotworową lub inną chorobę, której leczenie wymaga zastosowania terapii gonadotoksycznej. W programie nie określono dla tej procedury dolnej ani górnej granicy wieku, gdyż o kwalifikacji do programu będzie ostatecznie decydował lekarz, kierując się wskazaniami medycznymi.  

Obowiązująca w Polsce ustawa o leczeniu niepłodności nie określa górnej granicy wieku kobiety, u której planuje się przeprowadzenie ww. leczenia. Dlatego też, w programie nie została określona górna granica wieku kobiet aplikujących do programu. Należy pamiętać, że o kwalifikacji do programu będzie ostatecznie decydował lekarz w oparciu o wskazania medyczne

Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników metoda zapłodnienia pozaustrojowego jest najskuteczniejszą spośród wszystkich metod leczenia niepłodności.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problem niepłodności w Polsce

W Polsce nie prowadzono do tej pory badań epidemiologicznych w obszarze określenia częstości występowania niepłodności. W związku z tym, opisując zjawisko, można posłużyć się jedynie danymi szacunkowymi. Według Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) problem niepłodności w Polsce dotyczy od 10 do 16 proc. par. Szacuje się, że około 1,35–1,5 mln par w Polsce wymaga tutaj pomocy lekarskiej. Z ogólnej liczby niepłodnych par wymagających leczenia, tylko 50 proc. decyduje się na rozpoczęcie postępowania terapeutycznego. Z tej liczby około 2 proc. będzie wymagało procedury zapłodnienia pozaustrojowego (IVF). Zakłada się, że w Polsce zapotrzebowanie na leczenie techniką IVF kształtuje się na poziomie 23–25 tys. rocznie. Szacuje się, że przyczyny niepłodności są rozłożone równomiernie po stronie kobiety i mężczyzny, w znacznym odsetku diagnozuje się ją równocześnie u obojga partnerów. U około 20 proc. par nie można ustalić jednoznacznej przyczyny niepłodności.

Artykuły powiązane

Program in vitro na Mazowszu – ważne informacje

27-08-2019
Zgodnie z decyzją radnych województwa mazowieckiego, ze środków samorządu województwa zostanie sfinansowany program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Mazowsza.
więcej

Liczba wyświetleń: 1768

powrót