Aktualności

Kolejne szpitale z dofinansowaniem

2019.10.09 15:35 , aktualizacja: 2019.10.09 15:54

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

34 mln zł z RPO WM...
Ponad 2,2 mln zł dla...

Ponad 2,2 mln zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach i ponad 34 mln zł na informatyzację pięciu mazowieckich placówek medycznych: dwóch w Radomiu, po jednej w Ciechanowie, Siedlcach i Warszawie.  Umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Szpitale otrzymały dofinasowanie w ramach RPO WM 2014–2020. Projekt realizowany przez SPZZOZ w Kozienicach, zakłada informatyzację systemu przechowywania i dystrybucji leków (HLS) oraz jego integrację z systemem informatycznym (HIS). Umowę ze strony szpitala podpisał dyrektor SPZZOZ w Kozienicach Roman Antoni Wysocki.

 – Realizacja projektu to same korzyści. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na system, który ułatwi zarządzanie lekami i artykułami medycznymi. System będzie wspierać pracę Działu Farmacji Szpitalnej, do którego należą m.in. apteka wraz z magazynami oraz punkty apteczek oddziałowych mieszczące się na oddziałach i w poradniach specjalistycznych. Dla szpitala w Kozienicach to cenna inwestycja. Wpłynie ona na wysoki poziom obsługi pacjenta – powiedział wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Systemy zapewnią płynność dostaw potrzebnych leków i materiałów medycznych, księgowanie przychodów i rozchodów materiałów medycznych, możliwość elektronicznego przesyłania zamówień oraz informacji bezpośrednio do pracowników apteki szpitalnej, automatyzacja procesu magazynowania i wydawania leków, zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędu podczas podawania leku oraz zwiększenie bezpieczeństwa i jakości stosowanej farmakoterapii. W ramach projektu wnioskodawca kupi sprzęt, a także dostosuje pomieszczenia pod względem informatycznym (prace instalacyjne, konfiguracyjne itp.).

 

Nowoczesne apteki szpitalne

Nowoczesne rozwiązania informatyczne, zwłaszcza dotyczące funkcjonowania aptek szpitalnych to główne założenia projektów w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie oraz Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER”. Szpital w Radomiu jest liderem projektu – umowę podpisał prezes zarządu  radomskiej placówki Tomasz Skura.

– Ponad 34 mln zł pomoże zinformatyzować pięć szpitali. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na pracę personelu, podniesie bezpieczeństwo pacjentów oraz poprawi ekonomiczne funkcjonowanie szpitali – mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Zaplanowane działania to m.in. zakup nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania, modernizacja aptek i poprawa ich funkcjonowania, np. większa efektywność dystrybucji leków i wyrobów medycznych, zmniejszenie kosztów zakupu lekarstw, kontrola stanów magazynowych. System ułatwi inwentaryzację lekarstw, wpłynie również na szybką i bardziej efektywną terapię, usprawniając proces podawania leków pacjentowi, a także umożliwi wykorzystanie leków w odpowiednim terminie.

 

Liczba wyświetleń: 303

powrót