Aktualności

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

2019.10.30 12:30 , aktualizacja: 2019.11.04 11:36

Autor: Alicja Suchecka (delegatura w Żyrardowie), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Spotkanie informacyjne dla...

Program i zasady współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. były tematem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatów: grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego. Spotkanie zorganizowano w Żyrardowie.

 

Województwo, podejmując współpracę z organizacjami pozarządowymi, chce wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i podnosić ich poziom życia oraz wspomagać zrównoważony rozwój województwa.

 

Nowe zadania na 2020 r.

Program współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi ma być uchwalony 19 listopada na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Nowe zadania, które się pojawią obejmą m.in. wspieranie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin, a także działania włączające osoby niepełnosprawne w rynek pracy. Ponadto województwo będzie wspierać młodzież w rozwoju ich przedsiębiorczości, rozwijać opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, a także angażować się w rozwój społeczności lokalnych oraz pogłębianie świadomości konsumenckiej.

Wstępny harmonogram ogłaszania konkursów znany będzie na początku grudnia.

 

Zmienione zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Obejmują one m.in. wyróżnienie Kół Gospodyń Wiejskich jako nowych podmiotów uprawnionych, wprowadzenie limitu kosztów administracyjnych w projektach czy rozszerzenie ogłoszeń konkursowych. Nowe wersje wzoru oferty, sprawozdania i umowy zapowiadane są do 15 listopada br. Uproszczono również procedury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej (MCPS). Zmiany, które się pojawią, to np. składanie ofert tylko w systemie Witkac.pl i uproszczenie ocen formalnych.

 

Nowe inicjatywy

Na spotkaniu omówiono również inne inicjatywy, takie jak: Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego i Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Rada jest ciałem konsultacyjnym i opiniodawczym dla marszałka województwa, a w jej skład w V kadencji wejdzie 18 osób: 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel wojewody, 3 przedstawicieli sejmiku województwa i 5 przedstawicieli urzędu marszałkowskiego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego to odpowiedź na prośby młodych mieszkańców regionu, którzy chcieliby działać na rzecz młodzieży. Będzie on miał charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Budżet obywatelski, o którym również powiedziano na spotkaniu, daje mieszkańcom województwa możliwość podjęcia decyzji o sposobie wydatkowania części budżetu województwa. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej województwa. Konsultacje były prowadzone od 19 września do 18 października 2019 r.

Przedstawiciele Banku Żywności SOS w Warszawie opowiedzieli także o założeniach „Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Dystrybucja żywności krótkoterminowej pozyskanej z sieci handlowych – zasady i dobra praktyka.” Ustawa weszła w życie 14 sierpnia br. Po półrocznym okresie przejściowym sklepy będą musiały przekazywać żywność organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej lub od nieprzekazanej żywności, która ulegnie zniszczeniu, zapłacić karę.

 

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele około 40 organizacji pozarządowych z terenu subregionu żyrardowskiego.

 

Liczba wyświetleń: 187

powrót