Aktualności

Razem dla dialogu

2019.11.06 14:55 , aktualizacja: 2019.11.06 15:37
Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Mężczyźni przy stołe Marszałek Adam Struzik...
Olgiers Łukaszewicz i Witold Moszyński Olgierd Łukaszewicz...

Marszałek Adam Struzik spotkał się w urzędzie marszałkowskim z wybitnym aktorem Olgierdem Łukaszewiczem – założycielem fundacji My. Obywatele Unii Europejskiej im. W. B. Jastrzębowskiego i jej prezesem zarządu Witoldem Moszyńskim. Tematem rozmowy była możliwość współpracy w zakresie krzewienia wartości społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców Mazowsza.

 

Idea

Olgierd Łukaszewicz zaprosiła marszałka Adama Struzika do wspólnej akcji, jaką jest powołanie „Europejskiego Domu Jastrzębowskiego”.

Wojciech Bogusław Jastrzębowski to wybitny Polak, przyrodnik, pedagog i krajoznawca, profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie koło Warszawy. Jeden z głównych twórców ergonomii, bohater powstania listopadowego.

 

Inicjatywa „Europejskiego Domu Jastrzębowskiego” ukierunkowana jest na dialog z małymi społecznościami wiejskimi i ich sołtysami. Celem akcji jest przełamanie monopolu na dialog obywatelski dużych miast.

 

Marszałek Adam Struzik  pozytywnie odniósł się do idei, która jest mu szczególnie bliska, jako przedstawicielowi samorządu Mazowsza.

– W tym roku obchodzimy 30-lecie utworzenia w Polsce samorządu terytorialnego, który spełnił ogromną rolę w przebudowie państwa i społeczeństwa. Decentralizacja władzy publicznej pozwoliła stworzyć warunki do większej aktywności środowisk lokalnych i regionalnych, a obywatelom zapewniła bezdyskusyjny udział w kształtowaniu życia publicznego. Państwa działalność pozwoli lokalnym władzom możliwość jeszcze pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców – podkreślił marszałek.

 

O Fundacji

W swoim statucie Fundacja głosi, że jedność Europy oraz polska niepodległość nie są dane raz na zawsze. Historia ostatnich stuleci pokazała, że pozostają ze sobą w nierozerwalnym związku. To właśnie dramat polskiej historii zainspirował powstańca listopadowego Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego do właściwej odpowiedzi na poszukiwanie formuły narodowej niepodległości: nie ma bezpiecznej polskiej wolności bez europejskiej jedności. Jastrzębowski jest autorem jednego z najwspanialszych w historii projektów jedności Europy pt. „Konstytucja dla Europy”  z 1831 r.

Liczba wyświetleń: 143

powrót