Aktualności

Ponad 5,2 mln zł z UE

2019.12.16 13:35 , aktualizacja: 2019.12.17 16:07

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Kolejne gminy na Mazowszu...
  • W imieniu Samorządu...
  • Dzięki unijnemu...
  • Gmina Latowicz (pow....
  • Dla Urzędu Gminy Mińsk...
  • Urząd Gminy w Szelkowie...

Wymiana starych pieców węglowych na nowoczesne i ekologiczne w gminie Brańszczyk oraz rozwój e-administracji w gminach: Mińsk Mazowiecki, Szelków i Latowicz to istota 4 projektów, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają ponad 5,2 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej, w ramach RPO 20142020. Umowy w tej sprawie podpisali 16 grudnia członkowie zarządu Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

 

Lepsza jakość powietrza w gminie Brańszczyk

 

Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy gminy Brańszczyk (pow. wyszkowski) wymienią swoje stare piece węglowe na piece nowoczesne i ekologiczne. W 107 budynkach mieszkalnych, a także w budynku urzędu gminy i domu kultury będą zainstalowane automatyczne kotły na biomasę, gazowe oraz olejowe. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery oraz poprawi stan środowiska naturalnego.

 

Tytuł projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk”

Beneficjent: gmina Brańszczyk pow. wyszkowski

Całkowita wartość projektu: 2,47 mln zł

Kwota dofinansowania: 2,26 mln zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Informatyzacja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

 

Dla Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostanie zakupione oprogramowanie i aplikacje niezbędne do wdrożenia oraz świadczenia e-usług publicznych. Elementem niezbędnym do uruchomienia oprogramowania i świadczenia e-usług jest zakup sprzętu IT, m.in.: komputerów, tabletów, UPS, serwera, a także niezbędnego wyposażania. W ramach projektu powstanie e-portal Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, na którym mieszkańcy łatwo wyszukają potrzebne im informacje.

 

Projekt wpłynie pozytywnie na efektywność i jakość funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. Wdrożone e-usługi przyczynią się do poprawy jakości świadczonych usług, zwiększenia komfortu odbiorców usług wodno-ściekowych, w szczególności w zakresie zdalnych odczytów czy e-faktur.

 

Tytuł projektu: „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców”

Beneficjent: gmina Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 2,3 mln zł

Kwota dofinansowania: 1,5 mln zł

Działanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza

 

Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie

 

Urząd Gminy w Szelkowie (pow. makowski) zainwestuje środki unijne w uruchomienie 13 e-usług publicznych, które dotyczą głównie spraw często załatwianych w urzędzie. Będą one dostępne on-line, bez konieczności osobistej wizyty. Uruchomienie e-usług będzie połączone z integracją systemów informatycznych oraz zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia.

 

Projekt umożliwi uruchomienie e-usług związanych z opłatami i podatkami lokalnymi, informacją publiczną z zakresu budżetu gminy i planowaniem przestrzennym. Będą one dostępne na ePUAP, dedykowanym Portalu Mieszkańca oraz na gminnym portalu mapowym.

 

Tytuł projektu: „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie”

Beneficjent: gmina Szelków pow. makowski

Całkowita wartość projektu: 1,05 mln zł

Kwota dofinansowania: 838 tys. zł

Działanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza

 

E-usługi administracyjne w Latowiczu

 

Gmina Latowicz (pow. miński) pozyskała dodatkowe środki na rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Inwestycja będzie dotyczyła informatyzacji Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu. W ramach projektu zostanie wdrożonych 6 nowych e-usług: obsługa podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego, poza tym e partycypacja społeczna i e-powiadomienia o informacjach kryzysowych. Dzięki udostępnionym e-usługom w urzędzie zwiększy się dostępność, stopień wykorzystania i jakość technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

 

Tytuł projektu: „E-usługi dla mieszkańców Gminy Latowicz”

Beneficjent: gmina Latowicz pow. miński

Całkowita wartość projektu: 768 tys. zł

Kwota dofinansowania: 607,2 tys. zł

Działanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza

Liczba wyświetleń: 526

powrót