Aktualności

Bądźmy społeczeństwem informacyjnym – ostatnie dni konsultacji Strategii

2020.02.11 13:15 , aktualizacja: 2020.02.11 14:16

Autor: Krzysztof Mączewski (CG), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Diagram współpracy, infografika obrazująca współtworzenie i współudział w realizacji Strategii wielu podmiotów i grup mieszkańców. W trakcie przeprowadzonych...
W dużym planie widok sali podczas spotkania konsultacyjnego z udziałem kilkudziesięciu uczestników widzianych z tyłu i kobiety prowadzącej widzianej z przodu. Ostatnie spotkanie...

Dobiega końca kolejny etap opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030. Aktywność społeczności Mazowsza owocuje nowymi rozwiązaniami, które zostaną uwzględnione w regionalnym dokumencie przygotowywanym z myślą o mieszkańcach i przedsiębiorstwach.

 

Konsultacje nad projektem potrwają jeszcze do 14 lutego 2020 r. To doskonała okazja do wyrażenia własnych potrzeb i oczekiwań związanych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i Internetu dla podnoszenia jakości życia w województwie mazowieckim.

 

Blisko, coraz bliżej

 

W piątek 7 lutego 2020 r. pomyślnie zakończyliśmy główny etap konsultacji projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030 (dalej SRSI WM), składający się z 6 bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Od 2 grudnia 2019 r. do 7 lutego 2020 r. byliśmy obecni z naszym projektem kolejno w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie oraz Warszawie, tak aby ułatwić udział w spotkaniach osobom zainteresowanym z całego województwa. Mieliśmy przyjemność wysłuchać głosów i poznać pomysły przedstawicieli różnych środowisk, organizacji i instytucji. Dzięki tak szerokiemu spojrzeniu, opracowując SRSI WM, podejmujemy próby uwzględnienia w niej potrzeb całej społeczności Mazowsza.

 

Wspaniała aktywność

 

Dzięki Państwa udziałowi nie zabrakło na spotkaniach wymiany cennych informacji, przełomowych pomysłów, wsparcia dla promowanych przez nas idei. Nie zabrakło także głosów krytycznych i mobilizujących. Za wszystkie dziękujemy i zachęcamy do czynnego uczestniczenia w dalszych planach i działaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego, w szczególności w zakresie wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W trakcie przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych, za sprawą wysokiej aktywności przybyłych gości, udało nam się wypracować blisko 80 nowych propozycji projektowych. Wszystkie dokładnie przeanalizujemy i będziemy dążyć do ich uwzględnienia przy realizacji zbiorów koordynowanych działań SRSI WM, w zakresie dostosowanym do potrzeb społecznych i na ich podstawie wyznaczonych celów strategii.

 

Jest jeszcze czas

 

Konsultacje nad dokumentem potrwają do 14 lutego 2020 r. W tym terminie będziemy zbierać wszystkie uwagi, spostrzeżenia i opinie do SRSI WM, tak aby ostateczny kształt dokumentu stanowił jak najpełniejszy zbiór celów i działań istotnych dla całej naszej wspólnoty.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego formularza internetowego – ankiety dostępnej na stronie internetowej, na formularzu zgłaszania uwag na adres e-mail: geodezja@mazovia.pl, lub pisemnie na adres Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa.

 

Serdecznie zachęcamy osoby, które jeszcze nie skorzystały z okazji zapoznania się z projektem SRSI WM oraz tych, którzy to zrobili, ale podzielili się opinią na jego temat, aby znaleźli kilka chwil na wyrażenie własnych potrzeb i oczekiwań. Wspólnie możemy tak ukierunkować rozwój narzędzi cyfrowych i Internetu, by służyły podnoszeniu jakości naszego życia i rozwojowi wspólnoty, gminy, powiatu, województwa, kraju.

 

Spotkajmy się w sieci!

Liczba wyświetleń: 150

powrót