Aktualności

Modernizacja świetlicy w Wielicznej

2020.02.25 11:25 , aktualizacja: 2020.02.25 14:56

Autor: Rafał Bobrowski (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Do pamiatkowego foto pozuje stojąc przodem do obiektywu pięcioro przedstawicieli władz samorządowych Mazowsza, gminy i sołectwa. Inwestycja była możliwa...
  • W dużym planie sala spotkania, kilkudziesięcioro mieszkańców widocznych z tyłu, w głębi planu za stołem prezydialnym zabiera głos stojąc Janina Ewa Orzełowska, za stołem siedzi pięcioro przedstawicieli władz. Podczas spotkania z...
  • Sala spotkania w dużym planie, kilkudziesięcioro mieszkańców widocznych z tyłu, w głębi planu za stołem prezydialnym zabiera głos stojąc Elżbieta Lanc, za stołem siedzi pięcioro przedstawicieli władz. Podczas spotkania z...

Dzięki współpracy samorządu Mazowsza, gminy Stoczek i sołectwa w Wielicznej (pow. węgrowski) udało się zmodernizować lokalną świetlicę. W uroczystym oddaniu obiektu do użytku udział wzięły członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

 

Nowa przestrzeń, nowe możliwości

 

Remont świetlicy polegał m.in., na adaptacji pomieszczeń garażowych po byłej jednostce OSP. Dzięki temu zwiększyła się powierzchnia zaplecza kuchennego, łazienek, wydzielono szatnię i kantorek. Prace modernizacyjne objęły również wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz stolarki drzwiowej. Położone zostały nowe posadzki, a także odnowiono i odmalowano ściany w pozostałych pomieszczeniach.

 

– Zrealizowana inwestycja to efekt realizacji znakomitego pomysłu na stworzenie przestrzeni kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców, a także skuteczności programu Samorządu Mazowsza MIAS. Tworząc program chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby mazowieckich gmin, które nie mają funduszy na tego typu przedsięwzięcia. Jak widać, udało nam się i bardzo mnie cieszy, że tak chętnie nasze małe wspólnoty aplikują o wsparcie – podkreśliła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Całkowity koszt modernizacji świetlicy wyniósł 85 tys. zł. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki udanej współpracy trzech partnerów. Gmina Stoczek na ten cel przeznaczyła 34 tys. zł w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. 10 tys. zł zostało pozyskane z budżetu Mazowsza w ramach programu MIAS 2019. Pozostała kwota – ponad 40 tys. zł, to wkład własny Sołectwa Wieliczna: 15 tys. pozyskano ze zbiórek i organizacji imprez, 12 tys. zł to wkład materialny (materiały budowlane i wyposażenie), wartość prac społecznych wykonanych przez mieszkańców wyniosła 14 tys. zł.

 

– Wielkie zaangażowanie mieszkańców w odnowienie i przystosowanie do nowych potrzeb tego miejsca pokazuje, jak ważne i potrzebne są takie inwestycje. Godna podziwu jest współpraca wszystkich podmiotów, które przyczyniły się do adaptacji tej przestrzeni. Wieliczna zyskała miejsce, które pozwoli mieszkańcom przeżywać wydarzenia kulturalne, organizować zajęcia i zabawy, co jeszcze bardziej zintegruje lokalną społeczność. Takie miejsca są potrzebne, dlatego też powstał program MIAS, mający na celu aktywizować i wspierać rozwój całego Mazowsza – zaznaczyła członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Liczba wyświetleń: 384

powrót