Aktualności

Trwają konsultacje dokumentu dot. lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego

2020.02.25 15:10 , aktualizacja: 2020.03.05 12:17

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Samolot pasażerski na tle bezchmurnego nieba (pixabay.com)
mapa Polski z zaznaczonym głownymi trasami. Obszar okołowarszawski jest toczony osobną linią, która łączy się z Toruniem Nowe odcinki dróg...

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. do 10 marca br. prowadzi konsultacje dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego". 

 

Jest to wstępny etap prac studialno-projektowych polegający na wyznaczeniu korytarzy, w których będą lokalizowane inwestycje kolejowe i drogowe związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zgodnie z komunikatem Spółki konsultowany dokument nie obejmuje aspektów ekonomicznych przedsięwzięć, terminów realizacji oraz nakładów.

 

Opracowywany materiał będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć. Prowadzone przez Spółkę konsultacje są formą realizacji zapewnienia udziału społeczeństwa w trybie art.39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez składanie uwag i wniosków.

 

Jednocześnie informujemy, że Samorząd Województwa Mazowieckiego nie brał udziału w opracowywaniu dokumentu oraz nie jest adresatem uwag i wniosków. 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym właściwym organem w sprawie jest spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. powołana przez Skarb Państwa w celu zapewnienia przygotowania i realizacji Programu oraz koordynacji i kontroli realizacji przedsięwzięć.

 

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Spółki: konsultacje.cpk.pl.

Liczba wyświetleń: 543

powrót