Aktualności

Policzą wszystkie kopciuchy na Mazowszu?

2020.03.12 09:55 , aktualizacja: 2020.03.26 12:10

Autor: Opr. na podst. zebr. mater., Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • W dużym planie widok sali podczas spotkania, kilkudziesięciu uczestników siedzi widocznych z tyłu, prowadzący spotkanie przemawia przodem do zebranych. Nowy program dotyczy całego...
  • Długa wąska sala pokazać z tyłu, po obu stronach przejścia siedzą uczestnicy spotkania, w głębi występuje prowadzący spotkanie, przodem do zebranych. Konsultacje społeczne w...
  • Prowadzący spotkanie stoi z mikrofonem i mówi do zebranych, stojąc na tle ekranu na którym wyświetlana jest prezentacja. Spotkania konsultacyjne w...
  • Prowadzący spotkanie stoi z mikrofonem i mówi do zebranych, stojąc na tle ekranu na którym wyświetlana jest prezentacja. Na pierwszym planie kilkoro uczestników siedzących na sali, widzianych z tyłu. Konsultacje społeczne w...

Trwają konsultacje społeczne nowego „Programu ochrony powietrza” (POP) dla województwa mazowieckiego. Kolejne spotkania konsultacyjne w tej sprawie odbyły się 11 marca w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku oraz w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

 

POP to dokument, który ma na celu ochronę i poprawę stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego, w tym ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza w najbliższych latach. Program musi być ambitny, bo do 2026 r. Mazowsze ma czas na naprawę jakości powietrza. Obowiązek opracowania nowego programu ochrony powietrza wynika z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16.

 

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej). Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła. Integralną częścią programu jest plan działań krótkoterminowych. Pierwszym krokiem ma być inwentaryzacja wszystkich kopciuchów w województwie.

 

Swoje uwagi do projektu mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać do 23 marca br.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 415

powrót